Koniec Warszawskiego Centrum Wielokulturowego

afryka.org Wiadomości Afryka Koniec Warszawskiego Centrum Wielokulturowego

Centrum Wielokulturowe w Warszawie nie będzie już prowadzone przez organizację, która była inicjatorką i prowadzącą to miejsce, Fundację na rzecz Centrum Wielokulturowego.

“Z przykrością informujemy, że w piątek, 28 kwietnia otrzymaliśmy od Urzędu m. st. Warszawy (Centrum Komunikacji Społecznej) informację dot. opróżnienia przez nas lokalu Centrum Wielokulturowego. 

Informacja ta wpłynęła do nas jeszcze przed posiedzeniem miejskiej Komisji Konkursowej, która miała zdecydować o dalszym prowadzeniu Centrum (cała procedura konkursowa budzi uzasadnione wątpliwości formalne i merytoryczne). 

Centrum to rezultat wielu lat naszej pracy – w tym kilkunastu organizacji tworzących Fundację na rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie. Nasze organizacje były zaangażowanie w stworzenie koncepcji tego miejsca, prowadziły warsztaty dla dziesiątek różnorodnych podmiotów (w tym struktur miejskich), dzięki którym opracowane zostały kluczowe funkcje Centrum. W ramach pilotażu Centrum Wielokulturowego w naszych szkoleniach wzięło udział kilkuset migrantów. 

Przez ostatnie dwa i pół roku z sukcesem prowadziliśmy Centrum – tworząc przestrzeń integracji i dialogu, w której odbyło się kilkaset różnych inicjatyw realizowanych przez ponad 100 różnorodnych podmiotów. Stworzyliśmy m.in. pierwsze wielojęzyczne i integrujące radio w Polsce (IMI Radio), nieformalną koalicję instytucji sąsiedzkich “Nowa Praga”, zrealizowaliśmy pierwsze programy grantowe dla organizacji migranckich, współpracowaliśmy z dziesiątkami warszawskich szkół. 

Rekomendowane do dalszego prowadzenia Centrum Wielokulturowego (jako lider oferty) zostało Stowarzyszenie Pro Humanum – organizacja, która de facto nie brała udziału w pracach nad stworzeniem i programem Centrum Wielokulturowego oraz w pracach warszawskiej Komisji Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców, traktująca pracowników Centrum w sposób arogancki, a samo Centrum w sposób lekceważący; organizacja, której postawa i dotychczasowa działalność nie daje żadnej gwarancji na dalsze poprowadzenie Centrum w sposób otwarty i rzetelny.

Nie z naszej winy działalność Centrum została obecnie zawieszona. Martwi nas to tym bardziej, że czujemy odpowiedzialność za miejsce, które tworzyliśmy z Wami. Wszelkie pytania prosimy kierować do Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. Warszawy.

Przykro nam, że w procedurze tak ważnego konkursu zabrakło miejsca na równe potraktowanie obydwu oferentów – w tym możliwości bezpośredniego wyjaśnienia szczegółów ofert. 

Niezależnie od ostatecznej decyzji Prezydent m. st. Warszawy odnośnie dalszego prowadzenia Centrum – nasza Fundacja będzie działać dalej!”

Źródło: https://www.facebook.com/CentrumWielokulturowe/

 Dokument bez tytułu