Konferencja poświęcona literaturze

afryka.org Polecamy Konferencja poświęcona literaturze

14 października, w Warszawie, odbędzie się druga już konferencja poświęcona afrykańskiej literaturze.

Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Instytut Filologii Romańskiej UAM oraz Katedra Języków i Kultur Afryki UW zapraszają na II Ogólnopolską Konferencję Naukową dotyczącą literatur afrykańskich:

Współczesne literatury afrykańskie i teksty kulturowe w świetle badań postkolonialnych

która odbędzie się 14 X w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich (ul. Krakowskie Przedmieście 32)

PROGRAM:

9.00 otwarcie /prof. dr hab. Nina Pawlak i dr hab. Zofia Marzec/

9.10-30 prof. dr hab. Stanisław Piłaszewicz, Poeci hausańscy w obliczu zagrożenia kolonialnego, KJiKA UW

9.30-50 dr hab. Ewa Siwierska, Kolonializm w dyskursie muzułmanów nigeryjskich, KJiKA UW

9.50-10.10 dr Mariusz Kraśniewski, Miejsce literatury ustnej we współczesnym społeczeństwie Hausa, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN     

                                                                   /moderator: dr Małgorzata Szupejko/

10.50-11.10 dr Renata Diaz-Szmidt, Kolonialne i postkolonialne perypetie Gwinei Równikowej w trylogii powieściowej Donato Ndongo Bidyogo, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW

11.10-30 dr Wojciech Charchalis, Tęsknota za imperium – portugalskojęzyczna  powieść Afryki XXI w. wobec dawnej metropolii, Instytut Filologii Romańskiej UAM

11.30-50  lic. Anna Blicharska, Polski czytelnik a luzoafrykańska rzeczywistość. Odbiór dzieł literatury afrykańskiej na przykładzie dzieł Mia Couto,  MISH UAM

11-50-12.10 dr Jakub Jankowski, Angolska rzeczywistość Predadores Pepeteli i os    transparentes Ondjakiego. Dialog ponadpokoleniowy o spuściźnie kolonialnej? Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW

                                                                       /moderator: dr Eugeniusz Rzewuski/

14.00-20 dr Ewa Kalinowska, Jean-Luc Raharimanana, Koszmary i Ruiny postkolonialnej rzeczywistości, Uniwersytet Warszawski

14.20-40 dr Jędrzej Pawlicki, Mon père, mon ami ? Dyskurs oporu wobec władzy   rodzicielskiej we francuskojęzycznej literaturze Maghrebu, Instytut Filologii Romańskiej UAM

 14.40-15.00 dr Magdalena Zdrada-Cok, Hybrydyczność, nomadyzm kulturowy,   feminizacja. Teoria kultury Maghrebu w świetle refleksji postkolonialnej: Abdelkebir Khatibi i Malek Chebel, Instytut Języków  Romańskich i Translatoryki, Uniwersytet Śląski

                                                                               /moderator: dr Wojciech Charchalis/

15.20-40 prof. dr hab. Jerzy Koch, Teoria przyśpieszonego rozwoju  historycznoliterackiego a historiografia literatury afrikaans,  UAM Poznań, UV/UF Bloemfontein

15.40-16.00 mgr Małgorzata Drwal, „Naturalne” miejsce białej kobiety w Afryce  przełomu XIX i XX wieku – w sieci dyskursów, Katedra Filologii   Niderlandzkiej im. Erazma z Rotterdamu, Uniwersytet Wrocławski

16.00-20 dr Izabella Penier, Czy Ameryka może być post-etniczna? Czarny Atlantyk i interwencyjne dyskursy postkolonializmu a afro-amerykańskie studia kulturowe, Uniwersytet Łódzki

16.20-40 dr Miłosława Stępień, Analiza zasadności wykorzystywania terminów ‘modernizm’, ‘post-modernizm’ i ‘post-kolonializm’ w odniesieniu do literatur afrykańskich, na przykładzie współczesnej literatury  zimbabwejskiej

                                                                /moderator: dr Magdalena Zdrada-Cok/

17.20-40 mgr Tomasz Bułat, Z ideą w głowie, z kamerą w ręku – narodziny kina w Afryce, Instytut Sztuka Audiowizualnych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński

17.40-18.00 mgr Dobromiła Gołębiak, „Czarna Oresteja” czyli Piera Paola   Pasoliniego filmowy pamiętnik z podróży, Instytut Sztuk Audiowizualnych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej    Uniwersytet Jagielloński

18.00-20 dr Małgorzata Szupejko Zmiana społeczna za sprawą śmiechu.  Karykatura w prasie i w przestrzeni publicznej w Kenii, Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne

                                                                                /moderator: dr Miłosława Stępień/

 Dokument bez tytułu