Kobiety ponad mężczyznami

afryka.org Wiadomości Kobiety ponad mężczyznami

Rwanda jest pierwszym krajem na świecie, w którym liczba kobiet przewyższa liczbę mężczyzn zasiadających w parlamencie. Panie zajmują 45 z 80 miejsc.

Taki wynik to efekty kilku lat pracy. Rwanda kładzie nacisk działania na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn zarówno w sferze politycznej, ekonomicznej, jak i społecznej. Mimo dotychczasowych wysiłków, wciąż zostaje wiele do zrobienia.

Od 2009 roku Rwanda bierze udział w trzyletnim programie pilotażowym „The Gender Equitable Local Development” (GELD) prowadzonym przez ONZ i United Nations Capital Development Fund. Jest on poświęcony zwiększaniu dostępu do usług i surowców wśród kobiet, na szczeblu lokalnym, za pomocą odpowiedzialnego, pod względem płci, finansowania i planowania różnorodnych projektów. Podobne działania prowadzone są też w innych afrykańskich krajach: Mozambiku, Senegalu, Sierra Leone i Tanzanii.

Mimo znaczącej poprawy w dążeniu do równouprawnienia płci, Rwanda ma wciąż wiele do zrobienia, szczególnie na terenach wiejskich, gdzie kobiety nadal są postrzegane jako osoby przeznaczone głównie do prac domowych. Ponadto, rwandyjskie działaczki podkreślają konieczność promocji przedsiębiorczości wśród kobiet, m.in. poprzez umożliwianie kobietom ze wsi dostępu do mikrokredytów.

Joanna Sopyło

 Dokument bez tytułu