Klęska WHO w walce z niedożywieniem

afryka.org Wiadomości Klęska WHO w walce z niedożywieniem

Pomimo wprowadzenia w szpitalach wytycznych WHO dotyczących opieki nad chronicznie niedożywionymi dziećmi, w Afryce wciąż duża cześć z nich umiera, nawet otoczona opieką. Poddaje to w wątpliwość skuteczność międzynarodowych procedur.

Ostatnio przeprowadzone badania – przez Kenijski Instytut Badań Medycznych przy współpracy Wydziału Pediatrii Uniwersytetu w Oxfordzie – dowodzą, że wytyczne WHO nie tylko się nie sprawdzają, ale wręcz mogą zagrażać życiu i zdrowiu dzieci. Nadal, pomimo stosowania tych procedur, w szpitalach umiera ponad 20% dzieci, które trafiają tam z objawami niedożywienia.

Badanie było prowadzone na próbce 920 dzieci przyjętych do szpitala w Klilifi, Kenia, położonym w wiejskim regionie, gdzie ponad 40% populacji dzieci poniżej 5 roku życia cierpi z powodu niedożywienia. Oddział pediatryczny szpitala przyjmuje ponad 5000 dzieci rocznie, i pomimo wprowadzenia wytycznych WHO i bardzo dobrego przeszkolenia personelu oraz nowoczesnego wyposażenia, notuje ponad 20-procentowy wskaźnik śmiertelności.

(maru)

 Dokument bez tytułu