Kim są Maurowie? (2)

afryka.org Czytelnia Poznaj Afrykę! Kim są Maurowie? (2)

Maurowie do dziś stanowią termin, który oznacza bardzo rozwarstwioną społeczność. Rózni ich nie tylko pozycja, zajęcie czy pochodzenie. O różnicach decyduje również tryb życia.

Czarni Maurowie

Termin czarni Maurowie powstał jako określenie czarnych Afrykańczyków, którzy zostali włączeni do mauryjskiej społeczności jako niewolnicy. W ten sposób miała być zamanifestowana ich odrębność od mieszkańców Afryki subsaharyjskiej.

Jednak w praktyce czarni Maurowie, nazywani też harratin, mają bardzo ciężkie życie, ponieważ traktowani są jako najniższy szczebel mauryjskiej drabiny społecznej. Tak naprawdę stali się oni własnością białych Maurów, któzy mogli nimi dowolnie dysponować, w myśl przekonania, że mauryjskie elity nie będą zajmować się pracą fizyczną.

Poniżani przez swoich właścicieli, nie znający życia innego niż niewolnika, zaczęli stopniowo przejmować kulturę swoich panów, którzy nigdy nie traktowali ich jako równorzędnych ludzi. Instytucja niewolnictwa przetrwała w Mauretanii do dziś. Pomimo zakazu posiadania niewolników (1980) i prawa egzekwującego ten zakaz (2007) w kraju tym nadal żyją niewolnicy.

Pomimo nadawania wolności niektórym niewolnikom, w oczach białych Maurów ich sniewolniczy status nie zmienił się. Nawet wyzwolony – według islamskiej tradycji włąściciel niewolników powinien nadać wolność piątemu pokoleniu niewolników – czarny Maur pozostaje w obozie swojego pana. Wykonuje też dotyczasowe posługi, które oznaczają pracę fizyczną. Jednym słowem stają się służbą domową.

Rodzina, małżeństwo, klan…

Wsród nomadów, główną jednostkę organizacyjną, wynikającą z więzów krwi, stanowi obóz. Wśród osiadłych Maurów taką najważniejsze jest pokrewieństwo między mężczyznami, na którego podstawie funkcjonuje duża rodzina. Kolejny po rodzinie jest klan. To w jego obrębie zawiera się związki małżeńskie.

Co ciekawe pomimo panującej poliginii, czyli możliwości posiadania wielu żon przez jednego mężczyznę, dziś niewielu Maurów decyduje się na więcej niż jedną małżonkę. Natomiast bardziej powszechne są małżeństwa z wdowami i kobietami rozwiedzionymi, które oznaczają mniejsze wydatki niż w przypadku ożenienia się z kobietą dotąd niezamężną. Warto też wiedzieć, że przejmowanie żon przez brata zmarłego męża nie jest popularne wśród Maurów. Wdowy żyją raczej z jednym ze swoich synów.

Tyle o Maurach. Warto jeszcze zapamiętać, że stanowią oni 2/3 mieszkańców współczesnej Mauretanii. Połowę z nich tworzą biali Maurowie, drugą, czarni Maurowie.

(kofi)

 Dokument bez tytułu