Kilka słów o Mugabe (1)

afryka.org Czytelnia Afryka Inaczej Kilka słów o Mugabe (1)

Robert Mugabe ma nie tylko przeciwników. To, że jest już u władzy od 1980 roku zawdzięcza swojemu wizerunkowi bojownika o wyzwolenie Afryki. Wielu afrykańskich przywódców, twierdzi, że Zachód demonizuje postać Mugabe. Z drugiej strony sytuacja w Zimbabwe wydaje się zaprzeczać jego adwokatom.

Mugabe ma dziś 84 lata. Urodził się w 1924 roku, we wsi Matibiri. Pochodzi z ludu Shona, który dominuje w układzie etnicznym Zimbabwe. Swoją edukację zaczynał w szkołach misyjnych Kościoła katolickiego. W końcu sam został nauczycielem. Dzięki wyjazdowi do Ghany, gdzie w latach 1958-1960 pracował w szkole w Takoradi, zetknął się z afrykańskim ruchem antykolonialnym. Ghańskim przywódcą był wówczas Kwame Nkrumah. To w Instytucie Ideologicznym Nkrumaha w Winnebie ukształtowały się poglądy Mugabe na politykę i porządek społeczno-ekonomiczny. Tam też spotkał swoją pierwszą żonę, Sally Hayfron.

W 1960 roku wrócił do Rodezji Południowej (dziś Zimbabwe), gdzie od razu postanowił włączyć się w życie polityczne. Wstąpił do National Democratic Party (NDP), która została zdelegalizowana przez rządzącego wtedy Rodezją, Iana Smitha. Smith reprezentował interesy białych osadników, w których rękach spoczywała władza nad Rodezją Południową. Chwilę później, Mugabe wstąpił do Zimbabwe African People's Union (ZAPU), której przewodził Joshua Nkomo, a jej celem było wyzwolenie czarnych Afrykańczyków z Rodezji. Kiedy w 1963 roku, powstała konkurencyjna wobec ZAPU, Zimbabwe African National Union (ZANU), Mugabe znów zmienił szeregi.

Podział na prosowiecką i wspieraną przez lud Ndebele ZAPU oraz promaoistowską i popieraną przez Shona ZANU, miał trwać przez ponad 20 lat, chociaż w końcowej fazie „wojny w buszu” oba ugrupowania połączyły swoje siły. Założyciel ZANU Ndabaningi Sithole mianował Mugabe sekretarzem generalnym nowego ugrupowania. Ale w 1964 roku Smith kazał aresztować Mugabe i przetrzymywał w więzieniu przez 10 lat za działalność wywrotową. Po wyjściu na wolność udał się na wygnanie do Mozambiku, skąd dalej prowadził walkę o niepodległe Zimbabwe.

Jeszcze za kratami, Mugabe przygotowywał się do przejęcie władzy nad ZANU. W 1975 roku doszło do rozłamu, w rezultacie którego z partii odszedł Sithole, tworząc własną frakcję ZANU. O ile Mugabe zamierzał kontynuować walkę zbrojną o wyzwolenie Zimbabwe, to Sithole odrzucił przemoc. Oba ugrupowania, w ramach Patriotic Front (PF), nie wzięły udziału w rządzie przejściowym, który był kompromisem między Smithem a bardziej umiarkowanymi czarnymi Rodezyjczykami.

Dopiero w 1979 roku PF zgodził się na porozumienie, które torowało drogę wyborom. W grudniu 1979 roku nastąpił powrót Mugabe. Witały go tłumy zwolenników. W następnym roku jego partia, ZANU, zdobyła 57 z 80 miejsc, a on został premierem niepodległego Zimbabwe. W nowym parlamencie, 20 miejsc mieli zagwarantowane biali osadnicy, zrzeszeni w Rhodesian Front. Rozpoczynał się nowy etap w życiu Mugabe.

cdn.

(ostro)

 Dokument bez tytułu