Kenia: Wiec przeciwko konstytucji

afryka.org Wiadomości Kenia: Wiec przeciwko konstytucji

Dwie nieznanego pochodzenia eksplozje spowodowały panikę, która była przyczyną śmierci co najmniej pięciu osób i wielu rannych podczas wiecu w stolicy Kenii, Nairobi. Wiec został zorganizowany przez organizacje chrześcijańskie, na znak protestu przeciwko proponowanym nowym zapisom w kenijskiej Konstytucji, dopuszczającym sądy Islamskie i klauzulę dotyczącą aborcji.

Kenijczycy będą głosować w referendum nt. wprowadzenia nowej Konstytucji w sierpniu tego roku. Jest to efekt ustaleń o podziale władzy po zamieszkach w 2007 roku. Proponowany dokument umożliwia większe ograniczenie uprawnień prezydenta oraz decentralizację władzy. Zawiera też klauzulę dopuszczającą aborcję ze względów medycznych, a także utrzymuje w mocy działalność tradycyjnych sądów religijnych (tzw. sądów Kadhi) wśród muzułmańskiej mniejszości.

Według policji, wybuchy podczas wiecu były niewielkie i nie pozostawiły śladów, a materiały wybuchowe najprawdopodobniej były domowej roboty.

maru za BBC

 Dokument bez tytułu