Kadafi znowu w grze

afryka.org Wiadomości Kadafi znowu w grze

W Chartumie, stolicy Sudanu, odbyło się spotkanie w sprawie „zgody z Tripoli”, porozumienia, którego celem jest zakończenie konfliktu między Czadem a Sudanem. Jego obie strony oskarżają siebie o naruszanie granic i wspieranie wrogich im ruchów rebelianckich. Pomimo zawarcia porozumienia w lutym 2006 roku, stosunki między tymi krajami można określić jako bardzo napięte.

W celu wprowadzenia porozumienia w życie powstała komisja ds. bezpieczeństwa. To właśnie jej spotkanie miało miejsce w sudańskiej stolicy.

Środowe spotkanie w Chartumie ma oznaczać powrót do realizacji postanowień „zgody z Tripoli”. Uczestniczyły w nim obie strony konfliktu oraz przedstawiciele Libii i Erytrei. I Czad i Sudan zapowiedziały, że chcą doprowadzić do jak najszybszego przywrócenia spokoju na wspólnej granicy oraz że są gotowe do współpracy. Jednocześnie ustalono, że biuro komisji zostanie otwarte w Libii.

Przywódca Libii Muammar al-Kadafi był głównym inicjatorem „zgody z Tripoli”. Chciał w ten sposób podkreślić swoje rolę w rozwiązywaniu konfliktów w Afryce. Jednak wydarzenia, które miały miejsce po zawarciu tego porozumienia zaprzeczały obwieszczonemu przez Libię sukcesowi. Spotkanie w Chartumie jest próbą powrotu do roli głównego mediatora.

Jednak, aby porozumienie z Tripoli stało się faktem potrzebna jest dobra wola obu stron konfliktu. Wciąż nie ma wspólnych sił patrolujących czadyjsko-sudańskie pogranicze. Nie ma też jeszcze specjalnych obserwatorów, którzy mieliby na bieżąco monitorować sytuację na niespokojnej granicy.

(ps, Jana)

 Dokument bez tytułu