Ja, Afryka

afryka.org Polecamy Ja, Afryka

„Ja, Afryka” – tak brzmi tytuł najnowszego numeru miesięcznika „Znak”. Jego ambicją jest zaprezentowanie współczesnego obrazu tego kontynentu zarówno z zachodniej, jak i z lokalnej, afrykańskiej perspektywy. Wśród głosów z Afryki znalazł się tekst debiutującej w polskiej prasie Dambisy Moyo.

Dambisa Moyo jest autorką jednej z najgłośniejszych książek mijającego roku. Wydana na wiosnę „Dead Aid”, w której autorka podważyła sens dotychczasowego systemu pomocy rozwojowej kierowanej do Afryki, wzbudziła na Zachodzie żywą dyskusję i sprawiła, że magazyn „Time” zaliczył ją do grona stu najbardziej wpływowych osób w świecie. Jej tekst „Kaleka pomoc” ukaże się dzięki współpracy redakcji z nowojorską Carnegie Council for Ethics in International Affairs.

Tekst Moyo zestawiony jest z głosem głównego specjalisty Banku Światowego ds. pomocy Afryce. O tym jak trudne są wyzwania stojące przed tym kontynentem piszą we wspólnym artykule Tadeusz Jagodziński i Mandisi Majavu. Małgorzata Szupejko przedstawia kulturową różnorodność Czarnego Kontynentu. A na zakończenie: rozmowy z Alainem Mabanckou i Wojciechem Jagielskim o ich „problemach” z Afryką.

AI

Polecamy! Miesięcznik „Znak”, numer 655 (grudzień 2009)

 Dokument bez tytułu