Internetowe Studia Podyplomowe Global Development

afryka.org Bez kategorii Internetowe Studia Podyplomowe Global Development

Uniwersytet Warszawski otwiera nową, internetową wersję Podyplomowych Studiów “Rozwój w dobie globalizacji – Global Development”. Zajęcia będą prowadzone poprzez platformę edukacyjną COME, co umożliwi studiowanie osobom z całej Polski oraz zza granicy. Całkowity koszt studiów wynosi 2*1750 zł. Pierwsza edycja studiów rusza już w październiku. Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych. REKRUTACJA NA STUDIA TRWA DO 15 WRZEŚNIA 2009.

 

Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych

WGiSR UW

ikr@uw.edu.pl

ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa,

tel. 022 5523237

www.isrig.uw.edu.pl

 

Profil

Studia interdyscyplinarne prowadzone przez politologów, historyków, geografów, kulturoznawców, socjologów, ekonomistów, religioznawców.

Cel studiów

Przekazanie kompleksowej wiedzy o mechanizmach rządzących rozwojem w skali globalnej oraz umiejętności interpretowania aktualnych zjawisk społecznych, politycznych i gospodarczych w kontekście przemian ogólnoświatowych. Przygotowanie do wykorzystania wiedzy o procesach globalnych w skali lokalnej, a w szczególności wiedzy o regionach gospodarczo mniej zaawansowanych do udzielania skutecznej pomocy rozwojowej.

Zakres tematyczny

Rozwój społeczno-gospodarczy – uwarunkowania, mechanizmy i konsekwencje (środowiskowe, społeczno-kulturowe, polityczne i ekonomiczne) ze szczególnym uwzględnieniem procesów zachodzących w krajach słabo rozwiniętych oraz relacji Północ-Południe w warunkach globalizacji.

Tryb

Studia internetowe – zajęcia za pośrednictwem platformy internetowej Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego (COME UW).

Każdy student otrzymuje podręcznik drukowany: Rozwój w dobie globalizacji. red. nauk. A. Bąkiewicz, U Żuławska, PWE 2009 (od semestru zimowego 2009)

Kolejne zestawy materiałów do zajęć są udostępniane cyklicznie. Konieczne jest systematyczne zaliczanie prac domowych w wyznaczonym czasie (zwykle co miesiąc). Niektóre zaliczenia prowadzone są na czacie.

Studenci mają do dyspozycji forum, mogą tworzyć grupy tematyczne i towarzyskie. Za pośrednictwem forum mogą zadawać pytania prowadzącym i sugerować tematy do dyskusji.

W czasie studiów odbywają się obowiązkowe dla studentów 3 zjazdy – inauguracyjny (wrzesień 2009), egzaminacyjny w sesji zimowej (styczeń 2010) i egzaminacyjny w sesji letniej (maj/czerwiec 2010).

Czas trwania

Dwa semestry, zajęcia internetowe równoważne 256 godzinom wykładowym.

Język wykładowy

Polski, materiały do wykładów również w języku angielskim.

Sposób oceniania wyników nauczania

* Zaliczenie zadań do każdego tematu

* Egzaminy testowe w realu z czterech bloków tematycznych

* Praca dyplomowa oceniana przez promotora i recenzenta

Warunki rekrutacji na studia

kandydaci na studia składają następujące dokumenty

* podanie o przyjęcie na studia

* CV

* 3 zdjęcia

* odpis dyplomu

* kwestionariusz osobowy

REKRUTACJA NA STUDIA TRWA DO 15 WRZEŚNIA 2009

Wymagania stawiane kandydatom na studia:

* Dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich

* Bierna znajomość języka angielskiego

 

Termin rozpoczęcia zajęć październik 2009

Całkowity koszt studiów3 500 zł

Promocja absolwentów

* Najlepsi absolwenci mają możliwość ubiegania się o stypendia zagraniczne w krajach rozwijających się oraz odbywania praktyk w agendach rządowych i przedstawicielstwach międzynarodowych organizacji w Polsce.

*  Autorzy najlepszych prac dyplomowych mają możliwość zaprezentowania swych dysertacji na organizowanej corocznie od 1998 roku Konferencji Młodych Badaczy oraz publikacji w wydawnictwach pokonferencyjnych i czasopismach WGSR UW.

 

Program studiów

Semestr letni

ROZWÓJ GOSPODARCZY

GEOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU

 

Semestr zimowy

KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO A ROZWÓJ

POLITYCZNE ASPEKTY ROZWOJU

 Dokument bez tytułu