Integracja przez kulturę i wzajemne poznanie

afryka.org Czytelnia Afryka Inaczej Integracja przez kulturę i wzajemne poznanie

Fundacja „Afryka Inaczej” od 2008 roku prowadzi działania z zakresu dialogu międzykulturowego w Warszawie. Większość z inicjatyw „Afryki Inaczej” dotyczyła społeczności afrykańskiej , torując osobom pochodzącym z Afryki, drogę do przestrzeni publicznej, w której możliwe stało się spotkanie z ich polskimi sąsiadami. W ten sposób następowało wzajemne poznanie, kluczowe dla zaistnienia zjawiska integracji.

Warszawa jest miejscem szczególnym, bo jako stolica i największy ośrodek miejski w Polsce, od lat przyciągała wielu migrantów z różnych stron świata. Chociaż migranci z Afryki nie należą do najliczniejszej grupy, to jednak ze względu na inny kolor skóry i towarzyszący kontynentowi afrykańskiemu zespół stereotypowych wyobrażeń o jego mieszkańcach, obecny w świadomości Polaków, są zbiorowością wyróżniającą się wśród różnych grup obcokrajowców, którzy znaleźli się nad Wisłą.

Zebrane przez „Afrykę Inaczej” doświadczenia posłużyły do opracowania  zbioru rekomendacji, dotyczących integracji różnych tradycji i kultur, przez różne formy aktywności artystycznej i kulturalnej. Mogą one posłużyć do przygotowania kolejnych wielokulturowych przedsięwzięć i są jednocześnie zachętą do podejmowania podobnych działań w innych miastach Polski, szczególnie tam, gdzie powstają problemy związane z integracją obywateli państw trzecich – nie tylko osób pochodzenia afrykańskiego.

Zachęcamy do lektury!

Pobierz i przeczytaj!

Mamadou Diouf i Paweł Średziński

Opracowanie powstało dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego.

 Dokument bez tytułu