Inedes, od 5 lat w „Afryce Inaczej”

afryka.org Czytelnia Afryka Inaczej Inedes, od 5 lat w „Afryce Inaczej”

Inedes Alryne Mabounda Ntsiomo od początku istnienia Afryka.org i Fundacji „Afryka Inaczej”. Dziś jest jedną z naszych najaktywniejszych działaczek, członkinią Rady Programowej Fundacji, a także Komitetu Rzecznikowskiego Afrykańskiej Społeczności w Polsce. Inedes pochodzi z Republiki Konga, czyli z Kongo-Brazzaville.

Przyjechałam do Polski ponieważ miałam możliwość otrzymania stypendium bez żadnych dodatkowych opłat, poza tym moja rodzina bardzo się starała żebym wyjechała po maturze – opowiada o swoim pojawieniu się w Polsce. – Wkrótce po przyjeździe wyjechałam do Wrocławia ,aby uczyć się języka polskiego. Po dziewięciu miesiącach czyli po skończeniu studium wróciłam do Warszawy gdzie musiałam zdawać egzamin na SGH, szkołę tę wybrałam ponieważ wszyscy mówili, że jest najlepsza w Polsce i łatwo jest znaleźć pracę po ukończeniu studiów.

Dziś Inedes nadal uczy się i mieszka w Warszawie. Lubi to miasto, podobnie jak polubiła Polskę. Należy do tego pokolenia osób pochodzenia afrykańskiego, w którym znalazły się dosyć licznie Afrykanki. W okresie PRL, i w pierwszym okresie po 1989 roku, do Polski na studia przyjeżdżali przede wszystkim Afrykanie.

W przyszłości Inedes chce pracować w branży finansów, zgodnie z wyksztłaceniem. Obecnie uczy języka francuskiego, prowadzi warsztaty organizowane przez naszą Fundację i działa w grupie inicjatywnej Komitetu Rzecznikowskiego. Wyróżnia się ogromnym zaangażowaniem w fundacyjne projekty.

Inedes życzymy kolejnych owocnych 5 lat działalności w naszej Fundacji.

kf

 Dokument bez tytułu