Ilu Murzynów mieszka w Polsce?

afryka.org Czytelnia Afryka Inaczej Ilu Murzynów mieszka w Polsce?

Ciekawych rzeczy można dowiedzieć się od osób, które czasami piszą do naszej Fundacji. Ostatnio otrzymaliśmy e-mail z pytaniem, ilu murzynów zamieszkuje Polskę.

Autor listu pisze dalej: „chciałem zestawić ich liczebność na tle innych mniejszości narodowych/etnicznych i imigrantów z innych państw. Próbowałem doszukać się tej informacji w internecie, ale niestety nic ponad niewartymi danymi albo zagadnieniami dotyczącymi nielegalnego pobytu nie znalazłem.

Z racji, iż Państwo zajmują się tą tematyką, to być może dysponują danymi? Interesuje mnie zarówno liczba osób posiadających obywatelstwo/zezwolenie na stały pobyt jak i szacunkowe dane dot. osób przebywających nielegalnie. Prosiłbym też o poparcie danych źródłami.”

Odpowiadamy na łamach afryka.org. Nie ma statystyk ludności murzyńskiej w Polsce. “Murzyn”, w polskim języku, jest pojęciem, które nie definiuje pochodzenia osób, w ten sposób nazywanych. Nie ma Murzynolandu, nie ma Murzynokrajów. Statystyki dotyczą osób pochodzenia afrykańskiego, które Murzynami nie są, lecz Afrykanami, pochodzącymi z różnych afrykańskich państw. W związku z powyższym nie wiemy drogi internauto, ilu “Murzynów” mieszka w Polsce. Tym bardziej nieznane są nam szacunkowe dane dotyczące “Murzynów” przebywających nielegalnie.

 Dokument bez tytułu