IGO zaprasza

afryka.org Polecamy IGO zaprasza

Od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku z roku na rok nasz rząd przeznacza coraz większe fundusze na pomoc zagraniczną – na pomoc humanitarną, pomoc rozwojową i wspieranie demokracji. Wraz ze wzrostem funduszy w dyspozycji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, administrowanych przez Departament Współpracy Rozwojowej, rośnie liczba i wartość projektów realizowanych przez polskie organizacje pozarządowe.

Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO) oraz Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” mają przyjemność zaprosić na seminarium:

Wolontariat w solidarności międzynarodowej. Co zrobić z wolontariuszem w organizacji rozwojowej? Praktyczne wskazówki dotyczące pracy z wolontariuszami, wymiana doświadczeń, dobre praktyki.

Seminarium odbędzie się 03.12.2010r. w Warszawie, w Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, na ul. Bracka 20a.

Od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku z roku na rok nasz rząd przeznacza coraz większe fundusze na pomoc zagraniczną – na pomoc humanitarną, pomoc rozwojową i wspieranie demokracji. Wraz ze wzrostem funduszy w dyspozycji Ministerstwa Spraw Zagranicznych (administrowanych przez Departament Współpracy Rozwojowej) rośnie liczba i wartość projektów realizowanych przez polskie organizacje pozarządowe.

Jednakże jednocześnie nie rośnie zaangażowanie polskiego społeczeństwa w te działania. Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy jest niewielkie wykorzystanie wolontariatu w pracy polskich organizacji na rzecz solidarności międzynarodowej i brak praktycznych wzorców dla organizacji, które chciałyby je wdrożyć.

Spotkanie to ma być próbą rozwiązania tego problemu. Będzie miało ono charakter warsztatowo-seminaryjny. Do udziału zostaną zaproszone organizacje z całego kraju, a także wolontariusze działający w Instytucie Globalnej Odpowiedzialności.

Pragniemy aby spotkanie było możliwością podzielenia się doświadczeniami i refleksjami na temat włączania wolontariuszy w działania organizacji, a także, aby zaprezentowane zostały praktyczne wskazówki do pracy z nimi.

Barbara Lech

PROGRAM SEMINARIUM

10:00 – 10:15 – Otwarcie seminarium i powitanie uczestników
10:15 – 10:55 – Wolontariat w organizacjach rozwojowych w Polsce i zagranicą:
• Przedstawienie wyników analizy kapitału społecznego wolontariatu w organizacjach w Europie i na Południu
• Dyskusja
10:55 – 11:15 – przerwa kawowa
11:15 – 12:30 – Wolontariusz czy może pracownik honorowy? Jak pełniej wykorzystać możliwości wolontariatu w organizacji rozwojowej – dyskusja
• Pokaz filmu z działań wolontariuszy w IGO
Tematy wprowadzające do dyskusji:
• Przedstawienie koncepcji wolontariatu w IGO
• Jak pełniej włączyć wolontariusza w działania organizacji? Praktyczne wskazówki dot. pracy z wolontariuszami
• Motywacje osób decydujących się na wolontariat, jak przyciągnąć i zatrzymać w organizacji wolontariusza
12:30 – 12:45 – przerwa kawowa
12:45 – 13:30 Blaski i cienie wolontariatu. Korzyści i trudności związane z obecnością wolontariuszy w organizacji – dyskusja
13:30 – 13:45 Praktyczne wnioski, podsumowanie
13:45 – 14:00 Zamknięcie seminarium

 Dokument bez tytułu