I Ogólnopolski Zjazd Komitetów Społeczności Afrykańskiej

afryka.org Czytelnia Habitat I Ogólnopolski Zjazd Komitetów Społeczności Afrykańskiej

W miniony weekend, w dniach 15-16 grudnia, odbył się pierwszy zjazd Komitetów Afrykańskiej Społeczności w Polsce. Spotkanie zorganizował warszawski Komitet. Obecni byli przedstawiciele Komitetów powołanych w ramach projektu realizowanego przez Fundację „Afryka Inaczej” dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego, którzy przyjechali z Trójmiasta, Krakowa, Łodzi, Poznania i Wrocławia.

Gości powitał Nagmeldin Karamalla, po czym Mamadou Diouf nakreślił krótką historię inicjatywy powołania komitetów. Głównymi tematami rozmów były kwestie jak – integracja lokalna, prawa człowieka, monitoring mediów, rzetelne informowania o swoich krajach i o Afryce oraz szeroko pojęte relacje Polski z Afryką.

Obrady toczyły się oczywiście w języku polskim, który zjednał dwa główne języki urzędowe na południe od Sahary, ale też język arabski. Komitety poszczególnych miast przedstawiły swoje pierwsze doświadczenia. Próbowano rozstrzygnąć kwestie „widoczności” Afykanów: dążyć do tego, aby Afrykanie nie byli widoczni jedynie z powodu wyglądu, ale przede wszystkim dzięki aktywności w życiu publicznym. Członkowie Komitetów są zgodnie, że potrzebna jest większa aktywność, aby poprawić wizerunek Afryki, korzystać z prawa do wpływania na politykę i na decyzje podejmowane przez władze, mobilizować całe środowisko diaspory, zmniejszyć podziały na Afrykę anglojęzyczną i francuskojęzyczną, które to podziały są widoczne także w społeczności afrykańskiej żyjącej w diasporze.

Pojawiły się też inne ważne sprawy, jak dramatyczne sytuacje piłkarzy z Afryki, szczególnie u tych występujących w niższych ligach. Tu dochodzi bardzo często do łamania praw zawodników, którymi szybko przestają się interesować pseudo menadżerowie.

Padły także inne niezwykle ważne wnioski. Po pierwsze warto uruchomić internetowe forum, co poszerzy grono uczestników w dyskusjach wokół spraw diaspory. Po drugie starać się o bliższą współpracę z intelektualistami, osobami pracującymi na wyższych uczelniach, prawnikami, którzy pomogą w działalności Komitetów.

Na zakończenie uczestnicy dyskusji przystąpili do wyboru ogólnopolskiego sekretariatu Komitetów Społeczności Afrykańskiej. Oto skład 7-osobowego prezydium:

Prezes: Mamadou Diouf – Warszawa

Wiceprezes: Harris Mawusi – Trójmiasto

Sekretarz ds. spraw finansowych:  Inedes Mabounda – Warszawa

Sekretarz ds. rozszerzenia: Betty Ibata – Łódż

Członek : Masse Badji – Kraków

Członek: Amadou Diakite – Poznań

Członek: Egide Ndahumba – Wrocław

FAI

Zjazd odbył się dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego.


 Dokument bez tytułu