Fińska lekcja tolerancji

afryka.org Wiadomości Fińska lekcja tolerancji

Rośnie liczba przestępstw z nienawiści w Finlandii. 85 procent z nich dotyka osoby o innym, niż biały, kolorze skóry – donosi tygodnik „Helsinki Times”.

O ile w 2008 roku odnotowano 859 takich przestępstw, to już w 2009 ich liczba wzrosła do 1007. Najczęściej dochodziło do bezpośrednich ataków. Najbardziej poszkodowaną grupą byli Somalijczycy. Dlatego uważa się, że problem tego rodzaju przestępczości dotyczy przede wszystkim incydentów na tle rasowym.

Większość tych przestępstw jest odnotowywana w Helsinkach. Napastnikami są mężczyźni w wieku od 15 do 24 lat. Chociaż fińskie prawo nie wyróżnia odrębnej kategorii przestępstw na tle rasowym, to konstytucja gwarantuje ochronę przed jakimikolwiek formami dyskryminacji. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Finlandii zapowiada podjęcie działań, które pozwolą skutecznie zapobiegać przestępstwom z nienawiści.

Chociaż Finlandia nie należy do miejsc, do których masowo przyjeżdżają Afrykanie, szczególnie w Helsinkach, żyje afrykańska diaspora, którą reprezentuje organizacja African Civil Society. Dotychczas Finlandia była uznawana za jeden z najbardziej przyjaznych krajów w kontekście relacji między fińskim społeczeństwem a imigrantami spoza Europy.

p

 Dokument bez tytułu