Połowa Europy sprzeciwiła się marokańskiej okupacji!

afryka.org Czytelnia Poznaj Afrykę! Połowa Europy sprzeciwiła się marokańskiej okupacji!

14 grudnia, Parlament Europejski zagłosował przeciwko przedłużeniu o kolejny rok unijno-marokańskiego porozumienia dotyczącego rybołówstwa w wodach okupowanych przez Maroko. To wielki sukces i potwierdzenie prawa Saharyjczyków do samostanowienia.

Dotychczasowe porozumienie z Marokiem łamało międzynarodowe prawo – mówi Paweł Średziński z Fundacji „Afryka Inaczej”, która od kilku lat aktywnie działa na rzecz przestrzegania praw mieszkańców Sahary Zachodniej, byłej kolonii hiszpańskiej, okupowanej przez Maroko. – Unia Europejska uczestniczyła w grabieży wód należących do Sahary Zachodniej, płacąc Marokańczykom 36 milionów za prawo do połowu w zachodniosaharyjskich wodach. PE zagłosował tym razem przeciwko przedłużaniu tej haniebnej umowy.

Porozumienie z Marokiem przyczyniało się nie tylko do łamania praw człowieka, ale także do wyginięcia przełowionych populacji ryb w wodach Sahary Zachodniej. Ponadto godziło w europejskich podatników, którzy płacili za prawo, głównie hiszpańskich rybaków, do połowów na obszarze kontrolowanym przez Maroko. Porozumienie nie miało wpływu na lokalne rybołówstwo, a rdzenni mieszkańcy Sahary Zachodniej, nie otrzymywali z tytułu połowu w wodach należących do ich terytorium, żadnej gratyfikacji. Wszystkie pieniądze trafiały do marokańskiej stolicy.

Za sprzeciwem wobec przedłużenia porozumienia w sprawie rybołówstwa z Marokiem przemawiał również brak wystarczających informacji dotyczących przestrzegania praw człowieka przez Maroko – dodaje Średziński – Rabat nie potrafił wyjaśnić w jaki sposób porozumienie przyczyni się do poprawy sytuacji Saharyjczyków.

Dotychczas na europejskich forach wygrywało promarokańskie lobby, za którym stały przede wszystkim Hiszpania i Francja. Głosowanie w PE stworzyło ważny precedens, torujący drogę do powstrzymania marokańskiej okupacji. Przeciwko przedłużeniu zagłosowało 326 eurodeputowanych. Za przedłużeniem było 296 europosłów. Od głosu wstrzymało się 58.

Sahara Zachodnia nie jest częścią Maroka – przypomina Średziński. – Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości potwierdził w 1975 roku, w roku rozpoczęcia marokańskiej okupacji tej byłej kolonii Madrytu, że nie istnieją żadne więzy zależności, które umożliwiałaby Maroku okupację Sahary Zachodniej. Żaden z krajów na świecie nie uznaje marokańskich roszczeń wobec Sahary Zachodniej. Podpisywanie i przedłużanie porozumienia z Marokiem dotyczącego połowów w wodach Sahary Zachodniej byłoby łamaniem międzynarodowego prawa.

W opinii prawnej dla Rady Brezpieczeństwa ONZ, sporządzonej w 2002 roku przez Hansa Corella, jest wyraźne stwierdzenie, że eksploatacja zasobów Sahary Zachodniej, która nie przynosi korzyści Saharyjczykom, stoi w sprzeczności z międzynarodowym prawem. Prawowici mieszkańcy Sahary Zachodniej nigdy nie byli konsultowani w sprawie korzystania z zasobów ryb w zachodniosaharyjskich wodach.

FAI

 Dokument bez tytułu