Ericsson przyłącza się do nowej inicjatywy ONZ dotyczącej ucyfrowienia opieki zdrowotnej w Afryce

afryka.org Bez kategorii Ericsson przyłącza się do nowej inicjatywy ONZ dotyczącej ucyfrowienia opieki zdrowotnej w Afryce

Ericsson łączy siły z Biurem Narodów Zjednoczonych ds. Współpracy Partnerskiej w celu wykorzystania telekomunikacji do wprowadzenia w wiejskich obszarach Afryki mobilnych aplikacji i usług w służbie zdrowia (m-zdrowie) oraz telemedycyny. Jako członek-założyciel ONZ-owskiej Digital Health Initiative, firma Ericsson wykonuje kolejny krok w ramach swojego zobowiązania do pomocy w osiąganiu Milenijnych Celów Rozwoju (Millenium Development Goals), mających zmniejszyć globalną nędzę.

Digial Health Initiative (DHI) jest partnerstwem publiczno-prywatnym, które działa na rzecz stworzenia innowacyjnych modeli rozwoju i dostarczania globalnej opieki zdrowotnej dla milionów ludzi w krajach rozwijających się. Krytyczne znaczenie będzie miała pomoc w osiągnięciu tych Milenijnych Celów Rozwoju, które są związane ze zdrowiem, dotyczących w szczególności konieczności walki z chorobami, takimi jak HIV/AIDS, malaria, gruźlica i inne choroby zakaźne, zmniejszenia śmiertelności niemowląt oraz poprawy stanu zdrowia matek. Milenijny Cel Rozwoju o nazwie „Stworzyć globalne partnerskie porozumienie na rzecz rozwoju" wskazuje również na istotną role, jaką w realizacji innych celów może odegrać sektor prywatny, szczególnie w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Komunikacja mobilna przynosi korzyści ludziom w krajach rozwijających się, udostępniając efektywny kosztowo dostęp do podstawowych usług, takich jak ochrona zdrowia, szczególnie w obszarach wiejskich, w których infrastruktura jest szczątkowa lub w których w ogóle nie ma żadnej infrastruktury.

Amir Dossal, Dyrektor Wykonawczy Biura ds. Współpracy Partnerskiej ONZ, stwierdził: „Wierzymy, że inicjatywa DHI stworzy podstawę strategicznych ram nowego modelu partnerstwa w sektorze usług informacyjnych i telekomunikacyjnych, farmaceutycznym i technologii medycznej, którego celem będzie zapewnienie konkretnych efektów i przyspieszonej realizacji Milenijnych Celów Rozwoju związanych z opieką zdrowotną. W tym względzie, Narody Zjednoczone uważają firmę Ericsson za kluczowego strategicznego partnera w pojawiającym się obszarze cyfrowej służby zdrowia na rzecz rozwoju."

W Afryce firma Ericsson zobowiązała się do zapewnienia mobilnej łączności dla ponad pół miliona ludzi w Milenijnych Wioskach w Rwandzie, Ugandzie, Kenii, Ghanie, Tanzanii, Senegalu, Mali, Nigerii, Malawi i Etiopii. Zdrowie, oprócz rolnictwa, edukacji i infrastruktury, stanowi jeden z kluczowych obszarów tej inicjatywy, i razem z Instytutem Ziemi Uniwersytetu Columbii, Ericsson pilotuje wykorzystanie aplikacji dotyczących służby zdrowia i telemedycyny w wioskach. Wioski Milenijne stanowią znakomitą podstawę pozwalającą zrozumieć potrzeby mieszkańców, a następnie pilotować nowe innowacyjne rozwiązania technologiczne we współpracy z ministerstwami zdrowia poszczególnych państw i personelem projektu.

Innymi członkami-założycielami inicjatywy Digital Health Initiative są: Commonwealth Business Council, Pfizer, Global Business Council for AIDS, TB and Malaria oraz African Business Round Table.

 Dokument bez tytułu