Energetyczny skok Afryki

afryka.org Wiadomości Energetyczny skok Afryki

Zdaniem Ansgara Kiene z Afrykańskiego Związku Energii Odnawialnej, niedobór energii elektrycznej na kontynencie jest szansą  na znaczny rozwój Afryki w dziedzinę energii odnawialnej. Może być to rewolucja na miarę tej, która dokonała się w dziedzinie telekomunikacji: nastąpił błyskawicznych przeskok z technologii opartej na kablach telekomunikacyjnych do technologii mobilnych.

Kiene uważa, że w skali kontynentu największy potencjał na rozwój ma energia słoneczna. Regionalnie zaś można pozyskiwać energię odnawialną z innych źródeł np. energię wiatrową na wybrzeżach, czy energię geotermalną na terenie Wielkich Rowów Afrykańskich.

Według obliczeń Afrykańskiego Programu Rozwoju Infrastruktury (PIDA), zapotrzebowanie na energię będzie corocznie rosło o 8,9%. Warto zauważyć, że w Afryce Subsaharyjskiej dostęp do energii elektrycznej ma jedynie 39% mieszkańców.

Największe zapotrzebowanie na energię mają fabryki i gospodarstwa domowe. Większość projektów energetycznych na kontynencie ma na celu zapewnienie energii dla przemysłu. Rządy wielu państw zdają sobie sprawę, że inwestycja w przemysł daje natychmiastowe zyski, przychody z gospodarstw domowych natomiast są mniejsze, a inwestycje zwracają się dopiero po paru latach. Ponadto, wiele z tych projektów opiera się na paliwach kopalnych lub energii wodnej, która jest co prawda odnawialna, ale może nieść za sobą konieczność przesiedlenia ludności lub degradację środowiska naturalnego.

Energia odnawialna służy zarówno przemysłowi jak i gospodarstwo domowym, ale to właśnie one decydują o jej opłacalności.  Kaiene twierdzi, że podłączanie rejonów wiejskich do sieci energetycznej i jej utrzymanie jest bardzo kosztowne dla państwa. Natomiast wiele rodzajów energii odnawialnej nie potrzebuje sieci, bądź są to sieci lokalne dla paru domostw np. panele słoneczne na dachach.

Jedynym argumentem przeciwko energii odnawialnej, są początkowe koszty jej wprowadzania. Kenie zauważa, że roczne przychody uzyskane ze sprzedaży i eksploatacji silników diesla w Nigerii pozwoliłyby na wprowadzenie projektów energii odnawialnej w całym kraju.

W krajach takich jak RPA czy Kenia zakłady użyteczności publicznej kupują energię od niezależnych producentów. Producenci ci często korzystają z technologii odnawialnych np., biomasy czy energii  słonecznej. Ich przykład może zilustrować, jak opłacalne i łatwe mogą być inwestycje w odnawialne źródła energii.

Rynek technologii odnawialnych napotyka w Afryce na wiele trudności. Jednak rosnące ceny paliw i problemy z dostępem do energii mogą zmusić Afrykanów do szukania nowych rozwiązań. 

tłum. Szymon Dolata, za africagoodnews

 Dokument bez tytułu