Emigranci z Zimbabwe przychodzą i odchodzą

afryka.org Wiadomości Emigranci z Zimbabwe przychodzą i odchodzą

Tylko 12 procent emigrantów z Zimbabwe zostaje w północnej, granicznej prowincji Limpopo na dłużej niż 6 miesięcy. Większość z nich wielokrotnie przekracza granicę – wynika z najnowszego raportu Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji – International Organization for Migration (IOM).

Raport pokazuje trendy w zachowaniu emigrantów w granicznej prowincji: najczęściej nie zamierzają zostawać w RPA na stałe, z reguły przebywają tu tylko po to, aby doraźnie zarobić i wracają do Zimbabwe. Na obraz migracji pomiędzy krajami mają wpływ gangi przemytników i złodziei działające w strefie przygranicznej.

Raport został opracowany na podstawie badań i wywiadów z emigrantami przeprowadzonych na w lutym i marcu 2009 w przygranicznym mieście Musina. Większość z ponad tysiącosobowej grupy badanych stanowili młodzi dorośli, pochodzący z prowincji Masvingo, Midlands i Matabeleland. Podczas wywiadów jako główną przyczynę migracji podawali trudną sytuację finansową i bezrobocie. Tylko 6% przyznało, że opuszcza Zimbabwe z powodów politycznych, religijnych czy etnicznych.

RPA planowało wprowadzić specjalne pozwolenia na przekroczenie granicy dla Zimbabweńczyków, aby obniżyć liczbę emigrantów. Jednak po wyborach w kwietniu 2009, Afrykański Kongres Narodowy odłożył prace nad tym projektem.

maru

 Dokument bez tytułu