Dzień Mandeli

afryka.org Polecamy Dzień Mandeli

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie we współpracy z Ośrodkiem Informacji ONZ w Warszawie oraz Ambasadą RPA w Polsce serdecznie zapraszają na obchody Międzynarodowego Dnia Nelsona Mandeli, które odbędą się 17 lipca (czwartek) o godz. 15:00 w Państwowym Muzeum Etnograficznym przy ul. Kredytowej 1 w Warszawie.

Nelson Mandela poświęcił swoje życie służbie ludzkości. W uznaniu za jego wkład w walkę o demokrację na arenie międzynarodowej oraz promowanie praw człowieka, kultury pokoju i wolności na całym świecie w listopadzie 2009 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją nr A/RES/64/13 ogłosiło 18 lipca “Międzynarodowym Dniem Nelsona Mandeli”. Informacje w języku angielskim na temat Międzynarodowego Dnia Mandeli znajdują się na stronie: http://www.un.org/en/events/mandeladay/
Program obchodów:
Prowadzący – Dariusz Skonieczko, kurator zbiorów afrykańskich w PME
15.00 – Bezpłatny pokaz filmu „Mandela: Droga do wolności”, reż. Justin Chadwick
18.00 – Występ zespołu ze szkoły tańca i ruchu afrykańskiego „UANGA”
18.10 – Powitanie gości przez Dyrektora PME dr Adama Czyżewskiego
18.15 – Odczytanie przesłania Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Mandeli przez Mariolę Ratschka, p.o. Dyrektora Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie
18.30 – Przemówienie Ambasadora RPA w Polsce  dr LS Teda Pekane
18.45 –Prelekcja dr Błażeja Popławskiego – Nie płakałem po Mandeli. O społecznym przeżywaniu żałoby w Republice Południowej Afryki
19.10 – Prelekcja ks. Prof. Jarosława Różańskiego – Polscy misjonarze misjonarki w Marianhill
19.30 – Pokaz multimedialny “Mandela – fundamentalny optymista” – Agnieszka Kopińska
20.30 – Panel dyskusyjny
unic
 Dokument bez tytułu