DRK: nasila się krysys humanitarny w Północnym Kiwu

afryka.org Bez kategorii DRK: nasila się krysys humanitarny w Północnym Kiwu

W minionym tygodniu nawet 100 tysięcy osób, z czego około 60 proc. to dzieci, zmuszonych było opuścić swoje domy z powodu ciężkich walk pomiędzy rebelianckimi grupami zbrojnymi. W odpowiedzi na konflikt UNICEF podjął natychmiastowe działania przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się groźnych chorób i niedożywienia wśród dzieci.

W odpowiedzi na konflikt UNICEF podjął natychmiastowe działania przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się groźnych chorób i niedożywienia wśród dzieci.

Goma, Północne Kiwu, Demokratyczna Republika Konga – W minionym tygodniu nawet 100 tysięcy osób, z czego około 60 proc. to dzieci, zmuszonych było opuścić swoje domy z powodu ciężkich walk pomiędzy rebelianckimi grupami zbrojnymi. Uważa się, że w ciągu ostatnich dwóch miesięcy 250 tysięcy ludzi zostało przesiedlonych. Dziś uchodźcą jest co piąty mieszkaniec Kiwu.

Sytuacja przesiedlonych kobiet i dzieci jest rozpaczliwa. Brakuje pożywienia, a dostęp do wody pitnej i opieki zdrowotnej jest poważnie ograniczony. Setki dzieci zostały odseparowane od swoich rodzin i skazane na samodzielną walkę o własnych byt. Już drugi rok z rzędu nauka w szkole, która niedawno się rozpoczęła, została drastycznie przerwana.

Dla wielu dzieci, zarówno tych przesiedlonych, jak i goszczących przesiedleńców, skutki konfliktu mogą być nieodwracalne. Istnieje poważne zagrożenie epidemią cholery i odry. Obie choroby bardzo łatwo się rozprzestrzeniają, szczególnie w sytuacji, kiedy dochodzi do przemieszczania się dużych grup ludności. Malaria, największy zabójca dzieci w Demokratycznej Republice Konga, jest teraz jeszcze groźniejsza, ze względu na masy ludzi żyjących w nieludzkich warunkach, niezdolnych do ochrony siebie i swoich dzieci przed śmiercionośnymi komarami. Coraz powszechniejsze staje się niedożywienie osłabiające organizm dzieci, przez co stają się podatne nawet na najprostsze choroby. Przesiedlone dzieci są wyjątkowo narażone na przemoc, dyskryminację i wykorzystywanie oraz coraz częściej wcielane do zbrojnych grup rebeliantów.

UNICEF wraz z partnerami intensyfikuje swoje działania na rzecz nowych uchodźców. Ciężarówki każdego dnia dowożą czysta wodę do 40 – 50 tysięcy przesiedlonych w Kibati, 15 km od stolicy prowincji – Gomy. Czysta woda jest niezbędna, by opanować epidemię cholery i biegunki. Do Kibati dostarczono również wysokoenergetyczne herbatniki, by zapobiegać niedożywieniu wśród najmłodszych. Chorzy, szczególnie kobiety i dzieci, otrzymują pomoc medyczną i leki. Dzieci oderwane od rodziców tymczasowo przybywają u innych rodzin, a specjalne grupy prowadzą poszukiwania zaginionych krewnych.

Pomimo wyjątkowo ograniczonego dostępu, czysta woda dostarczana jest również do Rutshuru, gdzie przybyło dziesiątki tysięcy nowych uchodźców. Po zakończeniu ewaluacji potrzeb mieszkańców, pomoc humanitarna zostanie skierowana także w ten region.Pomoc w postaci kanistrów na wodę i tabletek do oczyszczania wody już dotarła do Kongo. Tysiące koców, wiader, plastikowych płacht na schronienie będzie przetransportowane w miejsce konfliktu do końca tygodnia. UNICEF apeluje o pomoc wysokości 8 milionów USD, w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb kobiet i dzieci dotkniętych przez konflikt w Północnym Kiwu.

UNICEF wzywa wszystkie grupy zbrojne i aktorów konfliktu w Demokratycznej Republice Konga do przestrzegania wszystkich praw dzieci chronionych przez prawo międzynarodowe.

Wczoraj UNICEF Polska rozpoczął ogólnopolską kampanię „Na ratunek dzieciom w Kongo”. Jej celem jest zebranie środków na ratowanie życia i zdrowia najmłodszych mieszkańców wschodniego Kongo. Uruchomiony został specjalny numer konta: 82 1020 1013 0000 0802 0121 0046 oraz numer SMS – 7245, z którego całkowity dochód zostanie przeznaczony na program w Kongo (koszt SMS 2 zł + VAT, kampanię wspierają Era, Heyah, Plus, Sami Swoi, Orange i Play)

 Dokument bez tytułu