Dni Afryki w Olsztynie

afryka.org Polecamy Dni Afryki w Olsztynie

Po raz kolejny w Olsztynie, Bara i Iwona Anna Ndiaye, pracownicy naukowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego organizują Dni Afryki. Centralnym punktem obchodów olsztyńskich Dni poświęconych Afryce, będzie, jak co roku, konferencja naukowa. Tym razem jej głównym tematem będzie “Dynamika afrykańskich struktur państwowych w wymiarze historycznym, polityczno-gospodarczym oraz społeczno-kulturowym”.

W zaproszeniu wystosowanym przez organizatorów czytamy:Zmiany są nierozłącznie związane z ludzkimi działaniami, ale w zależności od epok, miejsc, okoliczności, pobudek oraz inicjatorów, mogą one mieć odmienny przebieg, kierunki oraz konsekwencje. Afryka przynajmniej trzykrotnie stała się ofiarą wywłaszczenia: wywłaszczano jej inicjatywę polityczną, gdy jej królowie i cesarze zostali militarnie zwyciężeni; następnie wywłaszczano jej tożsamość, kiedy Afrykańczycy mieli się adaptować do europejskich kolonizatorów; po trzecie, wywłaszczono afrykańską przestrzeń. Z tego powodu niektórzy twierdzą, iż Afryka, jako kontynent nie istnieje – widzą w niej tylko ponad pięćdziesiąt kawałków ziemi podzielonych przez kolonizatorów. Proces zjednoczenia kontynentu nadal trwa, mówi się nawet o odrodzeniu afrykańskim. Jednak nie wszędzie na kontynencie zjawiska te rozumiane są w ten sam sposób.

Jaki będzie model zjednoczenia? Jak przyspieszyć proces jednoczenia się kontynentu? Czy odrodzenie Afryki należy utożsamiać ze wznoszeniem okazałych pomników i organizowaniem międzynarodowych festiwali, podczas gdy w większości krajów nie są zaspokajane podstawowe potrzeby miejscowej ludności? Jaki jest udział społeczeństwa obywatelskiego oraz działaczy kultury w życiu społecznym? Czy afrykański kontynent powinien wypracować własny model demokratycznych zmian? Organizatorzy konferencji żywią nadzieję, że uczestnicy podejmą próbę odpowiedzi na te i wiele innych istotnych pytań.

Pobierz zgłoszenie i informacje na temat Konferencji.

Konferencja odbędzie w dniu 13 maja 2011.

Dodatkowe informacje:
dr Bara Ndiaye
fax: (89) 524 64 40
e-mail: bara.ndiaye@uwm.edu.pl

 Dokument bez tytułu