Dni Afryki w Olsztynie

afryka.org Polecamy Dni Afryki w Olsztynie

Po raz kolejny, stolica Warmii, będzie gościć konferencję naukową poświęconą Afryce. Odbędzie się ona w ramach dni kontynentu afrykańskiego, których inicjatorami są pracownicy naukowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, dr Bara NDiaye i dr hab. Iwona Anna NDiaye.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych

nt. Afryka – Regionalizm – Współpraca międzynarodowa

18 kwietnia 2013 r.

/Wydział Humanistyczny, ul. K. Obitza 1, Aula 37/

9.30 Uroczyste otwarcie

JM Rektor UWM  prof. dr hab. Ryszard Górecki

Pan Piotr Burczyk, p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Humanistycznego

prof. dr hab. Andrzej Kopiczko, Dyrektor Instytutu  Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM

9.45 -10.00  Pokaz filmu „Zdecentralizowana Współpraca Departamentu Côtes d’Armor – Departament Tchighozerine – Aghadès”

10:00- 11:20 Obrady plenarne

Minister Charles Josselin, Wiceprzewodniczący Rady Generalnej Departamentu Côtes d’Armor, La coopération française et la présence de la France en Afrique

Pierrick Hamon, Sekretarz Generalny Global Local Forum, Pour une approche territoriale du développement : du local au global. Et si l’Afrique prenait quelque avance ?

dr hab. Daniel Boćkowski, prof. UwB, Afryka Sahelo-Saharyjska jako nowy front dżihadu ugrupowań islamistycznych – próba oceny zagrożenia

dr hab. Witold Mazurczak, prof. UAM, Brytyjskie próby integracji regionalnej w Afryce w okresie kolonialnym

11:20-12:00 Dyskusja

12:00-12.20 Przerwa kawowa

12:20-14:20   I Panel konferencyjny

nt. Afryka – Regionalizm – Współpraca międzynarodowa

/Wydział Humanistyczny, ul. K. Obitza 1, Aula 37/

 1.  dr hab. Iwona Anna NDiaye, prof. UWM, Udział kobiet w procesie regionalizacji w Afryce (na przykładzie Zachodnioafrykańskiej Organizacji Kobiet)
 2. dr Daria Orzechowska, Zakład Europeistyki Instytut Studiów Politycznych PAN, Migracje w cieniu arabskiej wiosny. Implikacje dla Francji
 3.  dr Mamadou Diouf, Fundacja Afryka Inaczej, Wojujący Islam w Mali – Czy Dzihadizm grozi Senegalowi?
 4. dr Edward Jaremczuk, PWSZ w Elblągu, Serval – Francuska operacja wojskowa w Mali
 5. dr Bara NDiaye, IHiSM UWM w Olsztynie, Strategiczne znaczenie regionu Sahelu na przykładzie konfliktu w Północnym Mali
 6. dr Aleksander Holiczenko, IHiSM UWM w Olsztynie, Unia Ekonomiczna i Monetarna Państw Afryki Zachodniej (UEMOA) –  stan aktualny oraz perspektywy rozwoju gospodarczego regionu

14:20-14.40  Dyskusja

14.40-15.40 Przerwa obiadowa

15:40-16:40    II Panel konferencyjny /sala 109/

nt. Afryka – Regionalizm – Współpraca międzynarodowa

 1. dr Zygmunt Stefan Zalewski, Katedra Filologii Angielskiej UWM w Olsztynie, Polityka Wielkiej Brytanii  wobec  Afryki Wschodniej w II poł. XIX w.
 2. dr Wojciech Charchalis, Instytut Filologii Romańskiej UAM, Udział Polski w tworzeniu szkolnictwa średniego i wyższego w Republice Angoli (1978–2013)
 3. dr Paweł Letko, IHiSM UWM w Olsztynie, Federacja Rosyjska wobec kryzysu libijskiego

16:40-17:00 Dyskusja

17:00-18:00   III Panel konferencyjny (sekcja studencka) /sala 109/

nt. Afryka – Regionalizm – Współpraca międzynarodowa

 1. Nina Mocior, UW, Global forum on local development an its influence on pro-poor strategies. The case of Batwa Pygmies in Rwanda
 2. Daniel Kasprowicz, Gdański Uniwersytet Medyczny, Ubóstwo jako przyczyna niedożywienia i jego uwarunkowania na Madagaskarze
 3. Dominika Ojcewicz, UWM w Olsztynie, Działalność Unii Afrykańskiej w Afryce Wschodniej na przykładzie Somalii
 4. Martyna Zagórska, UWM w Olsztynie, Gwiazdy pomagają Afryce. Unicef i współpraca międzynarodowa przez pryzmat mediów

18.00-18.30 Dyskusja

18.30-18.45 Podsumowanie konferencji

20.00-22.00 AFROPARTY. Wieczór z muzyką afrykańską /wstęp wolny/

/Restauracja Kontrasty, ul. Lelewela 3 na Starym Mieście/

Partnerzy: Centrum Francusko-Polskie (Olsztyn)

Fundacja Afryka Inaczej (Warszawa)

Francuski Instytut (Warszawa)

Studenckie Koło Afrykanistyczne SKA UWM

Sponsorzy: Galeria Teranga, Centrum Kultury i Sztuki Afrykańskiej w Krakowie, ul. Kalwaryjska 48

Mistrz Kuchni Roman Rogala

Szczegółowy program Dni Afryki: www.dni-afryki.olsztyn.pl

 Dokument bez tytułu