Dni Afryki w Olsztynie

afryka.org Polecamy Dni Afryki w Olsztynie

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową oraz imprezy towarzyszące, organizowane przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych w ramach corocznych DNI AFRYKI w Olsztynie.

Inicjatywa DNI AFRYKI w OLSZTYNIE powstała na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie siedem lat temu. Od tego czasu DNI AFRYKI w Olsztynie na trwałe wpisały się w pole zainteresowań polskiego środowiska afrykanistycznego.

W dniu 24 maja 2010 r. historycy, politolodzy. socjologowie, demografowie, prawnicy, ekonomiści i kulturoznawcy z całej Polski przyjadą do Olsztyna, aby w gościnnych murach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego podjąć dyskurs naukowy.

Dla Afrykańczyków, a także specjalistów, zajmujących się problematyką afrykańską, rok 2010 upłynie pod znakiem 50. rocznicy uzyskania niepodległości, którą będzie obchodzić większość krajów Czarnego Lądu. Żywimy nadzieję, że zaproponowany temat konferencji stwarza możliwość do interdyscyplinarnych, pogłębionych refleksji także w tym kontekście.

Komitet Organizacyjny

dr hab. Norbert Kasparek, prof. UWM
dr hab. Iwona Anna Ndiaye
dr Bara Ndiaye

dr Paweł Letko

Program Dni Afryki:

Ogólnopolska konferencja naukowa
nt. Afryka w stosunkach międzynarodowych.
Historia, stan obecny, perspektywy
24 maja 2010 roku

godz. 10.00-10.20 OTWARCIE KONFERENCJI

JM Rektor UWM prof. zw. Józef Górniewicz
Dziekan Wydziału Humanistycznego dr hab. Norbert Kasparek, prof. UWM
Dyrektor IHiSM prof. dr hab. Andrzej Kopiczko

godz. 10.20-13.00 OBRADY PLENARNE
/Wydział Humanistyczny UWM, Olsztyn, ul. K. Obitza 1
Sala Posiedzeń Rady Wydziału, I piętro/

godz. 15.00-18.30 OBRADY W SEKCJACH

Sekcja I:
AFRYKA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.
HISTORIA
/Wydział Humanistyczny UWM, Sala Posiedzeń Rady Wydziału, I p./
Sekcja II: AFRYKA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.
STAN OBECNY I PERSPEKTYWY
/Wydział Humanistyczny UWM, s. 102/

godz. 18.30-19.00 PODSUMOWANIE OBRAD

Więcej o Dniach Afryki w Olsztynie, i o wydarzeniach towarzyszących na stronie www.dni-afryki.olsztyn.pl! Polecamy i zapraszamy!

 Dokument bez tytułu