Debata: Milenijne Cele Rozwoju

afryka.org Bez kategorii Debata: Milenijne Cele Rozwoju

WSPÓŁPRACA NA RZECZ OGRANICZENIA UMIERALNOŚCI DZIECI W KRAJACH   ROZWIJAJĄCYCH SIĘ

Fundacja Partners Polska i Partners for Democratic Change International zapraszają do udziału w debacie na temat Milenijnych Celów Rozwoju.

W Afganistanie co czwarte dziecko przed ukooczeniem 5 roku życia umiera z powodu chorób, którym współczesna medycyna jest w stanie zapobiec. Takich miejsc na świecie jest więcej. Czy można coś z tym zrobid? Gdzie szukad sprzymierzeoców? Jaki rodzaj współpracy międzysektorowej może wesprzed działania na rzecz ograniczenia umieralności dzieci w krajach Globalnego Południa?

WSPÓŁPRACA NA RZECZ OGRANICZENIA UMIERALNOŚCI DZIECI W KRAJACH ROZWIJAJĄCYCH SIĘ

Fundacja Partners Polska i Partners for Democratic Change International zapraszają do udziału w debacie na temat Milenijnych Celów Rozwoju.

W Afganistanie co czwarte dziecko przed ukooczeniem 5 roku życia umiera z powodu chorób, którym współczesna medycyna jest w stanie zapobiec. Takich miejsc na świecie jest więcej. Czy można coś z tym zrobid? Gdzie szukad sprzymierzeoców? Jaki rodzaj współpracy międzysektorowej może wesprzed działania na rzecz ograniczenia umieralności dzieci w krajach Globalnego Południa?

W debacie wezmą udział przedstawiciele środowisk naukowych (Collegium Medicum UJ) i organizacji realizujących projekty związane z poprawą jakości służby zdrowia w krajach objętych polską pomocą rozwojową (Fundacja Redemptoris Missio z Poznania, Polska Misja Medyczna, Stowarzyszenie Lekarze Nadziei). Debata jest częścią projektu „Nauka dla Pomocy Rozwojowej”. Więcej na: www.promocjanauki.pl

Data: 28 czerwca 2010, godz. 10.00-15.00
Miejsce: Warszawa, ul. Koszykowa 79 (Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej sala nr 210).
Podczas debaty przewidziany jest poczęstunek

 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

 Dokument bez tytułu