Dania nie zgadza się na ugodę z Marokiem

afryka.org Czytelnia Poznaj Afrykę! Dania nie zgadza się na ugodę z Marokiem

Podczas debaty Komisji Europejskiej w Duńskim Parlamencie, która odbyła się 23 czerwca bieżącego roku, Minister ds. żywności, rolnictwa i rybołówstwa, Henrik Høegh, ogłosił, że Dania będzie głosować przeciwko Porozumieniu o Rybołówstwie, dopóki Maroko nie przedstawi informacji na temat korzyści płynących z tego porozumienia dla mieszkańców Sahary Zachodniej. Celem debaty było zapewnienie rządowi duńskiemu pozwolenia na wyrażenie sprzeciwu co do kontrowersyjnego porozumienia dotyczącego rybołówstwa pomiędzy państwami wchodzącymi w skład wspólnoty europejskiej oraz Marokiem.

„Czekamy na informacje dotyczące korzyści dla lokalnej ludności Sahary Zachodniej. Wciąż nie dostaliśmy żadnych przejrzystych informacji od Komisji”, powiedział Minister Høegh.

„Komisja prawdopodobnie stwierdzi, iż podjęła pewne inicjatywy w Saharze Zachodniej oraz że sprawy idą w dobrym kierunku. Jednak pozycja Danii jest taka, że Maroko wciąż nie dostarczyło wystarczająco dużo przejrzystych informacji na temat korzyści dla ludności Sahary Zachodniej, wiążących się z porozumieniem. Dlatego uważam, że Dania nie może wyrazić oficjalnego poparcia dla porozumienia. Usiłujemy wyperswadować, aby Komisja przestrzegała podstawowych zasad partnerstwa”, powiedział Minister Partii Liberalnej.

W lutym bieżącego roku Dania głosowała przeciwko dalszym negocjacjom związanym z porozumieniem.

Przewodniczący Komisji UE zauważył, że wszyscy parlamentarzyści, którzy brali udział w debacie, zgodzili się z pozycją duńskiego rządu i sprzeciwili się porozumieniu.

Przeważająca część debaty dotyczyła braku przejrzystości sprawozdań dotyczących 4 letniego Porozumienia o Rybołówstwie, wydanego przez UE. Ze sprawozdania wynika, że porozumienie jest zarówno szkodliwe dla środowiska, jak również jest najmniej realną umową finansową związaną z rybołówstwem, jaką dotychczas UE chciała zawrzeć.

„Tajny charakter sprawozdań jest bardzo podejrzany. Nie mamy możliwości skorzystania z nich podczas debaty, dopóki informacje owiane są tajemnicą. W Parlamencie Europejskim wgląd do sprawozdań można uzyskać jedynie w specjalnym zamkniętym pomieszczeniu, po ówczesnym pozostawieniu telefonu komórkowego na zewnątrz”, oświadczył Per Clausem z Koalicji Czerwono-Zielonej.

„Sprawozdanie z oficjalnego Porozumienia o Rybołówstwie, które miałoby wpływ na zawarcie nowej umowy, zostało zaprezentowane tylko we Francji, w postaci dwustronicowego streszczenia w języku angielskim, co zdecydowanie nie jest wystarczające”, dodał Per Clausem.

„Myślałem, że UE inwestuje więcej środków w tłumaczenia, ale najwyraźniej się myliłem”, powiedział członek parlamentu, socjaldemokrata Bjarne Laustsen, podkreślając, że nie zrozumiał ani słowa z francuskiego sprawozdania.

Pia Olsen Dyhr z Partii Socjalistycznej, odwołała się do międzynarodowych mediów, które wspomniały jakoby sprawozdanie UE ukazywało w jaki sposób Porozumienie o Rybołówstwie narusza główne postanowienia ONZ. Podkreśliła również, że sprawozdanie nie wspomina w żaden sposób o aspektach naruszenia prawa międzynarodowego.

„Nowy model porozumienia będzie obejmował tylko wody Maroka”, dodała Pia Olsen Dyhr.

Również Partia Socjalliberalna (RV) wyraziła swoje poparcie dla rządu duńskiego.

„Czy możemy spodziewać się, że po przejęciu przez Danię prezydencji w UE, wszystkie sprawozdania z europejskich Porozumień o Rybołówstwie zostaną upublicznione?”, zastanawia się Clausen.

„Złożyliśmy wniosek o to, aby te raporty były transparentne i będziemy robić to w przyszłości”, dodał minister.

WSRW

 Dokument bez tytułu