Czy San Leon uszanuje prawa Saharyjczyków?

afryka.org Czytelnia Poznaj Afrykę! Czy San Leon uszanuje prawa Saharyjczyków?

Grupa San Leon jest międzynarodową grupą przedsiębiorstw, zajmujących się wydobyciem i produkcją ropy naftowej i gazu w Polsce, Irlandii, we Włoszech, Maroku, Holandii oraz Ameryce Północnej. Okazuje się, że prowadzi prace na obszarze Sahary Zachodniej, nie uwzględniając międzynarodowych postanowień dotyczących tego terytorium. W związku z tym WSRW wystosował list do prezesa San Leon.

Oisín Fanning
San Leon Energy plc
21 lipca 2011

List otwarty: Inwestycje i działalność San Leon na ternie okupowanej Sahary Zachodniej

Western Sahara Resource Watch zwraca uwagę na informacje zawarte w pańskim raporcie oraz na aktualizacje na stronie internetowej San Leon, dotyczące rozwoju objętych koncesją terenów Zag Basin oraz Tarfaya na terytorium Sahary Zachodniej.

Zauważyliśmy, że od momentu przejęcia Island Oil and Gas przez San Leon w 2010 roku, pańska firma oraz jej filie kontynuują badania eksploracyjne, w tym badania sejsmiczne na tym obszarze. Obszar, na którym prowadzone są badania w porozumieniu z ONHYM, jest usytuowany na terenie Sahary Zachodniej. Sahara Zachodnia nie jest częścią Maroka.

W 1975 roku Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości odrzucił roszczenia Maroka co do terytorium Sahary Zachodniej i nadał jej status terytorium niesamodzielnego w oczekiwaniu na dekolonizację. Ponad setka uchwał ONZ potwierdza prawo ludności Sahary Zachodniej do samostanowienia, wśród nich znajduje się prawo własności do zasobów naturalnych w obrębie terytorium. Maroko nie ma żadnych podstaw prawnych do zawierania umów i porozumień z osobami trzecimi, dotyczących zarządzania zasobami naturalnymi Sahary Zachodniej.

W opinii prawnej Rady Bezpieczeństwa ONZ ze stycznia 2002 roku (www.arso.org/Olaeng.pdf), Podsekretarz Generalny ONZ do Spraw Prawnych potwierdził, że dalsze działania mające na celu wydobycie ropy naftowej w Saharze Zachodniej będą naruszeniem prawa międzynarodowego, jeśli nie zostaną uwzględnione postulaty ludności Sahary Zachodniej oraz potencjalne dla niej korzyści. Ten warunek, jak z pewnością również Pan wie, był stawiany wielokrotnie pańskiej firmie przez rząd Irlandii.

Niezgodna z prawem okupacja Sahary Zachodniej przez Maroko wyrządziła niezliczone szkody ludności saharyjskiej, prawowitym właścicielom terytorium Sahary Zachodniej wraz z jego zasobami naturalnymi. W wyniku marokańskiej inwazji na Saharę Zachodnią w 1975 roku i związanymi z tym faktem działaniami wojennymi, około 165 tysięcy Saharyjczyków przebywa obecnie w obozach dla uchodźców w nieprzychylnych warunkach na pustyni w Algierii, nieopodal Tindouf. Saharyjczycy, którzy zdecydowali się trwać na okupowanym przez Maroko terytorium Sahary Zachodniej, każdego dnia doświadczają poważnych naruszeń praw człowieka w postaci tortur fizycznych, wygnania czy nieuzasadnionych zatrzymań. Co więcej, Maroko skutecznie blokuje prawo ludności saharyjskiej do samostanowienia, poprzez wstrzymywanie jej możliwości do przeprowadzenia referendum w sposób otwarty, zgodny z prawem i jawny. W 1960 roku prawo to zostało uchwalone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na mocy rezolucji 1514 (XV) i jest ono niepodważalne. Western Sahara Resource Watch rozumie, że pańska firma nie skonsultowała się ani nie szukała porozumienia z ludnością saharyjską bądź jej przedstawicielami, organizacją Front Polisario. Rozumiemy także, że w liście z dnia 8 kwietnia 2009 roku organizacja Polisario przykuła uwagę Rady Bezpieczeństwa ONZ wobec poczynań pańskiej firmy, a następnie w charakterze protestu wygenerowała list skierowany bezpośrednio do Pana w dniu 25 czerwca 2009 roku. W związku z tym pańska firma powinna zdawać sobie sprawę, iż jej działania nie są zgodne z wolą ludności saharyjskiej, a tym samym naruszają prawo międzynarodowe.

Poprzez współpracę z nielegalnym okupantem terytorium Sahary Zachodniej, które poddane jest negocjacjom wspieranym przez Sekretarza Generalnego ONZ, San Leon działa w sposób nieodpowiedzialny oraz sprzeczny z prawem, zwiększając tym samym ryzyko potencjalnego konfliktu zbrojnego w Maghrebie.

Współpraca San Leon z rządem marokańskim na okupowanym terytorium jest jednoznaczna z poparciem dla nielegalnej okupacji terenu Sahary Zachodniej przez Maroko. Stanowisko pańskiej firmy potwierdzają nieustanne odniesienia w materiałach prasowych do terenu koncesjonowanego jako „marokańskiego”, pomimo faktu, iż żadne państwo na świecie nie uznaje terytorium Sahary Zachodniej jako części Maroka.

Apelujemy do San Leon o przestrzeganie prawa międzynarodowego i praw człowieka oraz o zaniechanie i nie ponawianie działań na terenie Sahary Zachodniej, do momentu rozwiązania sporu. Zwracamy się również z prośbą o potwierdzenie decyzji w formie oficjalnego oświadczenia.

 Dokument bez tytułu