“Czy rozwój się skończył?”

afryka.org Polecamy „Czy rozwój się skończył?”

Polecamy wykłady i debatę poświęcone rozwojowi, na które zaprasza Polska Akcja Humanitarna. Oba wydarzenia będą poświęcone zagadnieniom związanym z pomocą rozwojową oraz dziedzictwem kolonializmu.

Wykłady otwarte “Dziedzictwo kolonializmu a Unia Europejska” / 14 – 16 grudnia: Poznań, Toruń, Warszawa, wygłosi Gerard McCann z St. Mary’s University College z Queen’s University w Belfaście.

Wykład poświęcony będzie problematyce ewoluujących powiązań pomiędzy Unią Europejską i jej dawnymi koloniami oraz tematyce postkolonialnej równowagi sił. Ukazana zostanie ewolucja polityki rozwojowej UE oraz jej wpływ na sytuację w kilku najbardziej potrzebujących państwach globalnego Południa. Analizie poddane zostaną inicjatywy podjęte w celu wzmocnienia współpracy pomiędzy byłymi koloniami i państwami członkowskimi UE. Podjęta zostanie również tematyka dotychczasowych działań mających na celu stworzenie niezależnego systemu pomocy rozwojowej. Zostaną także zaprezentowane potencjalne rozwiązania mające umożliwić stworzenie bardziej wyrównanych stosunków pomiędzy Unią Europejską a jej byłymi koloniami.

Gerard McCann jest wykładowcą europeistyki i geografii na Uniwersytecie St. Mary i Uniwersytecie Queen’s w Belfaście. Jest kierownikiem projektu Wymiar Globalizacji w Edukacji i koordynuje inicjatywy współpracy z uczelniami w Zambii, Kenii i Palestynie. Szeroko opisywał również politykę rozwoju i edukacji w Unii Europejskiej.
Wykłady odbędą się w języku angielskim.
Miejsca wykładów:

Poznań, 14 grudnia 2010 , godz. 13.15, Uniwersytet Ekonomiczny, budynek B, sala 211B
Toruń, 15 grudnia 2010 , godz. 15.00, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Katedra Międzynarodowych Stosunków Politycznych, sala 310
Warszawa, 16 grudnia 2010 , godz. 13.30, Szkoła Główna Handlowa, budynek główny, sala 233

Debata: „Czy rozwój się skończył?”

Odbędzie się w związku z promocją książki „Lokalnie – globalnie. Kluczowe zagadnienia studiów nad rozwojem” pod redakcją Gerarda McCann i Stephena McCloskey.
W debacie udział wezmą:

Gerard McCann – wykładowca St. Mary’s University College, Queen’s University w Belfaście

Stephen McCloskey – dyrektor Centre for Global Education w Belfaście

Izabela Wilczyńska – Polska Akcja Humanitarna

Anna Okińczyc

 Dokument bez tytułu