Czy Afryka jest kolebką ludzkości?

afryka.org Polecamy Czy Afryka jest kolebką ludzkości?

Czy Afryka jest kolebką ludzkości? Skąd pochodzi człowiek? Odpowiedzi na te pytania będzie można usłyszeć na spotkaniu organizowanym przez Afrykańskie Koło Naukowe UJ.

Dlaczego właśnie Afryka jest uważana za kolebkę ewolucyjnych i kulturalnych wynalazków człowieka? Kim byli nasi przodkowie? Co było bodźcem dla rozdzielenia się linii człowiekowatych od reszty naczelnych? Czy ewolucja hominidów polegała na zastępowaniu jednego gatunku drugim? W jaki sposób człowiek rozprzestrzenił się po całym świecie? Na te i inne pytania odpowiada Anna Kralisz, studentka UJ.

AKoN 

Kiedy: 16 stycznia, g. 19:00; Gdzie: Kraków, ul. Grodzka 52.

 Dokument bez tytułu