Cudzoziemcy w Warszawie 1945-1989

afryka.org Polecamy Cudzoziemcy w Warszawie 1945-1989

W dniach 19–20 kwietnia 2012 r. w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Cudzoziemcy w Warszawie 1945–1989”.

Warszawa czasów „realnego socjalizmu” nie kojarzy się raczej z wielokulturowością i narodowościową egzotyką. Tymczasem, mimo wszystkich ograniczeń ideologicznych, materialnych i cywilizacyjnych – stolica Polski Ludowej potrafiła przyciągać niezwykle barwny i różnorodny konglomerat obywateli obcych państw: od radzieckich robotników, przez afrykańskich studentów, amerykańskich dziennikarzy i japońskich działaczy związkowych, po uchodźców z NRD, brytyjskich szpiegów i… arabskich terrorystów. Międzynarodowa konferencja „Cudzoziemcy w Warszawie 1945–1989” stawia sobie za cel opisanie tej fascynującej, acz mało znanej problematyki.

PROGRAM:

19 kwietnia 2012 r.

początek: godz. 10.00

Przywitanie i wprowadzenie: dr Tomasz Łabuszewski, dr Patryk Pleskot 10.00–10.20

PANEL 1: MŁODZIEŻ I STUDENCI

godz. 10.20–12.00

moderator: dr Tomasz Łabuszewski

 • Dzieci i młodzież północnokoreańska w Polsce w latach 1951–1959 (dr Łukasz Sołtysik) 10.20–10.40
 • V Festiwal Młodzieży i Studentów o Pokój i Przyjaźń (Andrzej Krzywicki) 10.40–11.00.
 • Zagraniczni studenci w stalinowskiej Warszawie (dr Patryk Pleskot) 11.00–11.20.
 • Arabscy studenci w stolicy po 1956 r. (Przemysław Gasztold-Seń) 11.20–11.40.

PANEL 2: ROBOTNICY, DYPLOMACI I TERRORYŚCI

godz. 12.20–14.00

moderator: Kazimierz Krajewski

 • Radzieccy robotnicy budujący  Pałac Kultury 12.20–12.40 (dr Konrad Rokicki)
 • Ambasada Izraela jako obiekt zainteresowania komunistycznych służb (dr hab. Bożena Szaynok) 12.40–13.00
 • Inwigilacja zachodnich dyplomatów w Warszawie 1956–1989 – schemat instytucjonalny (dr Patryk Pleskot) 13.00–13.20
 • Międzynarodowi terroryści w Warszawie (lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte) (Przemysław Gasztołd-Seń) 13.20–13.40

5PANEL 3: CASE STUDIES

godz. 15.00–16.30

moderator: dr Patryk Pleskot

 • Przypadek Thomasa Harlana (dr Krzysztof Persak) 14.30–14.50
 • Niecodzienny przypadek Hermana Fielda (Robert Spałek) 14.50–15.10
 • Japończyk w „Solidarności”. Yoshiho Umeda (prof. Anna Nasiłowska) 15.10–15.30
 • Sprawa pułkownika Turnera (prof. Andrzej Paczkowski) 15.30–15.50

PANEL 4: UCHODŹCY, MNIEJSZOŚCI, PRZYJEZDNI

godz. 16.30–18.30

moderator: dr Tadeusz Ruzikowski

 • Zagraniczni goście Zarządu Głównego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce w latach 1950–1989 (dr hab. Grzegorz Berendt) 16.30–16.50
 • Romowie w Warszawie po 1945 r. (dr Łukasz Sołtysik) 16.50–17.10
 • Ukraińcy w Warszawie (dr hab. Jarosław Syrnyk) 17.10–17.30
 • Przystanek Warszawa. Sprawa ucieczek z NRD przez Polskę w 1989 r. (Jan Olaszek) 17.30–17.50

20 kwietnia 2012 r.

początek: godz. 10.00

PANEL 5: „SWÓJ–OBCY”. WIZERUNEK CUDZOZIEMCA W POLSCE LUDOWEJ

godz. 10.00–12.00

moderator: dr Patryk Pleskot

 • Między wrogością i akceptacją. Swoi i obcy w wynikach badania z 1988 roku (prof. Ewa Nowicka-Rusek) 10.00–10.20
 • Wizerunek cudzoziemca w komunistycznej propagandzie (dr Łukasz Szurmiński) 10.20–10.40
 • Problematyka Indian północnoamerykańskich w prasie PRL. Rekonesans badawczy (dr Łukasz Sołtysik) 10.40–11.00
 • Wizerunek Rosjan i Niemców w kinie PRL (prof. Piotr Zwierzchowski) 11.00–11.40

PANEL 6: „WARSZAWIACY NIE Z TEJ ZIEMI”.

godz. 12.30–14.00

Projekt Domu Spotkań z Historią poświęcony cudzoziemcom – mieszkańcom stolicy (1945–1989).

moderator: prof. Jerzy Kochanowski

Wprowadzenie: prof. Jerzy Kochanowski

Metodologiczne założenia projektu: Piotr Filipkowski

Prezentacja projektu: Katarzyna Madoń-Mitzner, Klara Bukowska

PANEL WSPOMNIENIOWY „PRZYJECHALI, ZOSTALI”  15.00–17.00

moderator: dr Patryk Pleskot

wspomnienia i świadectwa osiadłych w komunistycznej Polsce osób:

 • dziennikarz Bernard Margueritte,
 • fotograf Chris Niedenthal,
 • działacz „Solidarności” Yoshiho Umeda,
 • muzyk Milo Kurtis,
 • współpracowniczka „Solidarności” Annalia Guglielmi,
 • włoska dziennikarz i wykładowca Tessa Capponi-Borawska

Zakończenie konferencji: 17.00

 Dokument bez tytułu