Co zrobić, aby żyć w lepszym świecie?

afryka.org Czytelnia Afryka Inaczej Co zrobić, aby żyć w lepszym świecie?

Ostatnio zastanawiałem się nad tym, jakie cele powinniśmy sobie postawić, aby poprawić sytuację ponad miliarda ludzi, żyjących w ubóstwie, nie tylko w Afryce, ale i na całym świecie. Trafiłem na Milenijne Cele Rozwoju (MCR). Po ich przeczytaniu, od razu pomyślałem sobie, że cele są szczytne, tylko jak będzie z ich realizacją. Chociaż niekóre z nich są powoli osiągane. Tych, którzy jeszcze ich nie znają, zapraszam do lektury dzisiejszego tekstu.

Cel 1: Zlikwidować ubóstwo i głód

Ponad miliard osób żyje za mniej niż równowartość 1 dolara amerykańskiego dziennie. Ale ta sytuacja zaczęła się już zmieniać w ponad 43 krajach, których ludność stanowi 60 procent ludności świata. W tych miejscach pojawiają się pierwsze oznaki poprawy. Tyle, że do 2015 roku, MCR zakładają redukcję osób, które żyją w skrajnym ubóstwie o połowę. Czy uda się osiągnąć ten cel?

Cel 2: Szkoła podstawowa dla wszystkich

113 milionów dzieci na świecie nie chodzi do szkoły. Istnieje wiele przykładów, że jest możliwość przeciwdziałania temu problemowi, co pokazała sytuacja w Indiach, gdzie postawiono sobie za cel, że już w 2005 roku do szkół będzie uczęszczać 95 procent dzieci. Od czasu, kiedy te dzieci skończą szkołę, upłynie jeszcze dużo czasu. Ale jak widać jest to cel do zrealizowania. Jeśli tylko chcą tego rządy dotkniętych analfabetyzmem krajów.

Cel 3: Promować równość płci i prawa kobiet

2/3 analfabetów na świecie to kobiety. 80 procent uchodźców to kobiety i dzieci. Z tych liczb wyraźnie wynika, że są najbardziej poszkodowaną grupą. Dlatego tak istotne wydaje się umożliwienie dostępu do edukacji dla kobiet. Przecież mogą one odegrać bardzo ważną, pozytywną rolę w życiu każdego kraju. W samej Afryce mamy kilka bardzo dobrych przykładów – noblistka Wangari Maathai z Kenii, czy też pierwsza afrykańska prezydent, Ellen Johnson Sirleaf z Liberii.

Cel 4: Zredukować śmiertelność noworodków

Co roku 11 milionów noworodków umiera. To gigantyczna, liczba, ale począwszy od 1980 roku, kiedy wynosiła 15 milionów, spada. Wskaźniki śmiertelności noworodków mówią same za siebie, ale droga do osiągnięcia celu zależy od wielu ludzi, środków, zasobów, polityki i programów pomocy skierowanych nie tylko do dzieci, ale do ich rodzin i całego otoczenia.

Cel 5: Poprawić stan zdrowia kobiet w wieku rozrodczym

W krajach biednych i rozwijających się braki w dziedzinie ginekologii powodują ze na każde 48 urodzeń umiera jedna matka. Zmniejszenie śmiertelności przy porodach jest celem, którego nigdy nie osiągniemy, jeśli nie będzie promowana ochrona zdrowia kobiety w wieku rozrodczym. A wystarczyłoby, gdyby w momencie narodzin matce towarzyszył wykwalifikowany personel medyczny.

Cel 6: Zwyciężyć z HIV/AIDS, malarią i innymi chorobami

W wieku regionach świata śmiertelne epidemie wpłynęły na ograniczenie możliwości rozwoju. W tym samym czasie, doświadczenia takich krajów jak Brazylia, Senegal, Tajlandia i Uganda pokazały, że możemy zahamować ekspansję HIV. Zresztą to nie tylko HIV/AIDS, ale malaria i gruźlica. Wiem, brzmi jak życzenie. Jednak można to zrobić.

Cel 7: Chronić środowisko naturalne

Miliard osób nadal nie ma dostępu do wody pitnej. W latach 90-tych taka sama liczba osób otrzymała dostęp do wody jak i do podstawowych środków sanitarnych. Woda i środki czystości są dwoma czynnikami kluczowymi dla jakości życia ludzkiego. Razem tworzą część z rozległego wachlarza zasobów naturalnych, które tworzą nasze otoczenie i od ochrony, których zależy nasze życie. Tutaj bardzo dużo zależy nie tylko od pojednyczch ludzi, ale przede wszystkim polityków.

Cel 8: Ustanowić sojusz na rzecz rozwoju

Wiele biednych krajów wydaje więcej na odsetki od swoich długów niż na przezwyciężanie swoich problemów socjalnych. Już otworzyły się perspektywy, aby zredukować dług zewnętrzny krajów biednych, które są bardzo zadłużone. Cele ustanowione do tej pory są oparte na czynnikach, które ograniczają potencjał rozwoju — w jakikolwiek sposób — w ogromnej większości krajów tzw. Południa. W Afryce wciąż inwestuje się mało. W rozwoju przeszkadzają bariery celne, uniemożliwiając eksport do krajów np. Europy.

Co zrobić abyśmy żyli w lepszym świecie?

Tak jak chciałbym mówić tylko o rzeczach wesołych i rozweselać Was zawsze, kiedy to konieczne, chciałbym również, aby ten świat był bardziej sprawiedliwy, aby oferował więcej możliwości wszystkim, beż żadnego rodzaju dyskryminacji. Ale świat, w którym żyjemy jest zupełnie inny.

Ludzie są bardzo zajęci wyłącznie sobą, żyją w swoim luksusie i często nie widzą prawdziwego świata, który jest właśnie przed ich oczami, dużo bardziej okrutny, bezlitosny. Chciałbym mówić o Siedmiu Cudach Świata, ale zapraszam Was do zastanowienia się nad problemami świata, mimo tego, że wiele z nich nie dotyczy Was bezpośrednio. Chcąc czy nie to również nasze problemy, czy jesteśmy daleko czy blisko, bo wszyscy jesteśmy ludźmi.

Pedro

 Dokument bez tytułu