afryka.org Bez kategorii BORN IN AFRICA

Akcje/instalacje/wideo/foto/muzyka/wykłady

Projekt Born in Africa ukazuje wielość rzeczywistości współistniejących na kontynencie, oczami artystów afrykańskich praktykujących głównie performance.

Artyści: Steven Cohen, Dinozord & Petna Katandolo & Ula Sickle, Berni Searle, i inni…

Projekt Born in Africa ukazuje wielość rzeczywistości współistniejących na kontynencie, oczami artystów afrykańskich praktykujących głównie performance.

Prezentowani twórcy używają ciała jako głównego środka wyrazu. Kładą nacisk na niewerbalny przekaz kreowany przez gesty, ruchy czy wreszcie sposób ubierania się, uwalniając niedostrzegalny potencjał i energię.

Performance, video, fotografie jak i krótkie filmy, które pokażemy tego wieczoru stawiają pytanie o to, co oznacza bycie urodzonym w Afryce, o tożsamość, odrębność kulturową i możliwość indywidualizmu w zglobalizowanym świecie.

 Dokument bez tytułu