“Born in Africa”

afryka.org Polecamy „Born in Africa”

Projekt Made in Africa ukazuje wielość rzeczywistości współistniejących na kontynencie, oczami artystów afrykańskich praktykujących głównie performance.

Born in Africa

13 listopada 2010
godz. 18:00-22.00
Puławska 37, Warszawa

Artyści: Steven Cohen, Dinozord & Petna Katandolo & Ula Sickle, Berni Searle, i inni…

Projekt Made in Africa ukazuje wielość rzeczywistości współistniejących na kontynencie, oczami artystów afrykańskich praktykujących głównie performance.
Prezentowani twórcy używają ciała jako głównego środka wyrazu. Kładą nacisk na niewerbalny przekaz kreowany przez gesty, ruchy czy wreszcie sposób ubierania się, uwalniając niedostrzegalny potencjał i energię.

Performance, video, fotografie jak i krótkie filmy, które pokażemy tego wieczoru stawiają pytanie o to, co oznacza bycie urodzonym w Afryce, o tożsamość, odrębność kulturową i możliwość indywidualizmu w zglobalizowanym świecie.

Ewa Cichowicz-Vedral, Nowy Teatr

 Dokument bez tytułu