Będzie unia monetarna

afryka.org Wiadomości Będzie unia monetarna

Wspólnota Wschodnioafrykańska (WW) wprowadzi unię monetarną do 2012 roku. To pierwszy krok ku przekształceniu tego bloku ekonomicznego w polityczną federację.

Wspólnota powstała w 2001 roku na mocy traktatu z Arushy. Jej założycielami były Kenia, Uganda i Tanzania. Później członkami WW zostały Burundi i Ruanda. Obecnie na obszarze wszystkich krajów wspólnoty mieszka 115 milionów osób.

Decyzja o jednej walucie zapadła na szóstym szczycie WW. Pomimo tego między członkami Wspólnoty panuje brak zaufania. Tanzania obawia się, że Kenia będzie chciała przejąć kontrolę nad tamtejszą gospodarką. Dlatego wszelkie próby politycznej unifikacji są ciągle odkładane w czasie.

Być może to co nie udało się Unii Afrykańskiej (UA) na szczycie w Akrze, będzie możliwe do zrealizowania w ramach WW. 

(vakum)

 Dokument bez tytułu