Ban Ki Moon o Roku Ludności Pochodzenia Afrykańskiego

afryka.org Wiadomości Ban Ki Moon o Roku Ludności Pochodzenia Afrykańskiego

Przemówienie Sekretarza Generalnego ONZ, Ban Ki-moona z okazji Międzynarodowego Roku Ludności Pochodzenia Afrykańskiego (2011), 10 grudnia 2010, Nowy Jork, siedziba główna ONZ.

Szanowni Państwo,

Cieszę się, że wspólnie inaugurujemy Miedzynarodowy Rok Ludności Pochodzenia Afrykańskiego, który niedawno został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne.

Rok ten ma na celu wzmocnienie politycznego zaangażowania w kwestię likwidacji dyskryminacji ludzi pochodzenia afrykańskiego.

Ma również na celu promowanie wzrostu świadomości i poszanowania dla różnorodności dziedzictwa i kultury ludzi pochodzenia afrykańskiego.

Z ogromnym zadowoleniem przyjmuję założenia Roku, które pozwolą docenić ogromny wkład ludzi pochodzenia afrykańskiego w rozwój polityczny, gospodarczy, społeczny i kulturalny naszych społeczeństw.

Jednocześnie musimy pamiętać, że ludzie pochodzenia afrykańskiego są wśród tych najbardziej dotkniętych rasizmem.

Zbyt często spotykają się z łamaniem ich podstawowych praw, takich jak dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i edukacji.

Geneza tego typu krzywdzących czynów ma długą i straszną historię.

Społeczność międzynarodowa przyznała, że transatlantycki handel niewolnikami był przerażającą tragedią nie tylko ze względu na barbarzyństwo, ale także ze względu na jego rozmiar i zorganizowany charakter. Potwierdziła, że handel niewolnikami jest sprzeczny z człowieczeństwem.

Nawet dzisiaj, Afrykanie i ludzie pochodzenia afrykańskiego nadal odczuwają skutki tamtych wydarzeń.

Ekscelencje, Panie i Panowie,

Deklaracja z Durbanu oraz Program Działania są jasne w swojej wymowie. Wzywają one rządy i inne podmioty do zapewnienia pełnej integracji osobom pochodzenia afrykańskiego w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym oraz ułatwienia im pełnego udziału na wszystkich poziomach sprawowania władzy.

Społeczność międzynarodowa nie może godzić się na to, aby całe społeczności były marginalizowane ze względu na kolor ich skóry. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka stwierdza, że: “Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw.” Jeśli chcemy, aby te słowa stały się prawdziwe, to musimy wykorzenić rasizm raz na zawsze.

Sukces Międzynarodowego Roku Ludności Pochodzenia Afrykańskiego zależy od wspólnych wysiłków podjętych przez system Narodów Zjednoczonych oraz jednostki działające na poziomie regionalnym i krajowym. Wysiłki te powinny zapewnić jak największe zaangażowanie i udział społeczeństw w planowanych działaniach.

Aby osiągnąć sukces musimy również zapewnić ochronę praw i bezpieczne warunki pracy obrońcom praw człowieka – tym, którzy walczą ze wszelkimi formami dyskryminacji. To właśnie im poświęcone są dzisiejsze obchody „Dnia Praw Człowieka”.

Wzywam wszystkich, aby zwielokrotnili swoje wysiłki na rzecz osób pochodzenia afrykańskiego, tak by mogli oni w pełni korzystać ze wszystkich swoich praw.

Dziękuję za wasze zaangażowanie w tę sprawę. Dziękuję bardzo.

*Polska będzie również obchodzić Rok Ludności Pochodzenia Afrykańskiego. 26 stycznia powstał specjalny Komitet, na którego czele stanął Mamadou Diouf, fundator i Dyrektor Programowy Fundacji “Afryka Inaczej”.

 Dokument bez tytułu