Angolczyk Zambijczykiem

afryka.org Wiadomości Angolczyk Zambijczykiem

Angolscy uchodźcy, którzy w czasie wojny domowej w Angoli uciekli do pobliskiej Zambii i nie chcą wracać do swojej ojczyzny będą mogli skorzystać ze specjalnego statusu rezydenta. Pozwoli to im pozostać w Zambii i cieszyć się prawami, które posiadają Zambijczycy.

Szacuje się, że w Zambii przebywa 40 tysięcy angolskich uchodźców. Zambijskie władze chcą uregulować ich status prawny. Dlatego wystąpiły z propozycją uczynienia z nich rezydentów. Większość wygnańców z Angoli, którzy mieszkają w Zambii, pozostaje w związkach angolsko-zambijskich.

To nie pierwsza próba wprowadzenia prawa dotyczącego legalizacji pobytu Angolczyków w Zambii. Wcześniejszy projekt proponował nadanie im zambijskiego obywatelstwa, ale został odrzucony przez opozycję. Obecna propozycja nawiązuje do podobnego rozwiązania z Ekwadoru, gdzie schronienie znalazło 600 tysięcy Kolumbijczyków.

W czasie 27-letniej wojny domowej w Angoli, do sąsiedniej Zambii uciekły setki tysięcy uchodźców. Po jej zakończeniu w 2002 roku, część z nich wróciła do swojego kraju.

(wum)

 Dokument bez tytułu