#afrykapopolsku | Ogi Ugonoh

afryka.org Czytelnia Afropolska #afrykapopolsku | Ogi Ugonoh

Ogi Ugonoh jest kolejną bohaterką naszego cyklu #afrykapopolsku, w którym rozmawiamy z osobami pochodzenia afrykańskiego mieszkającymi w Polsce.

Pyta Mamadou Diouf ? Nagranie powstało dzięki wsparciu Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 Dokument bez tytułu