Afrykańska klasa średnia rozkwita

afryka.org Czytelnia Afryka Inaczej Afrykańska klasa średnia rozkwita

Afryka jest często opisywana jako kontynent nędzy, rozpaczy i beznadziei. Na co dzień media publikują wiadomości i zdjęcia, które utrwalają ten wizerunek. Mimo, że trudno winić media za prezentowanie wydarzeń najbardziej interesujących z punktu widzenia czytelników, często maluje to niepełny i subiektywny obraz kontynentu. Rezultatem jest wypaczone postrzeganie krajów afrykańskich, napędzane przez stereotypy.

Tymczasem niezależne instytucje podkreślają rosnące znaczenie i rozwój afrykańskiej klasy średniej, która powinna przyczynić się do autentycznego renesansu całego kontynentu.

Na początku tego roku, Afrykański Bank Rozwoju (AfDB) opublikował raport zatytułowany “Środek piramidy: dynamika klasy średniej w Afryce („The Middle of the Pyramid: Dynamics of the Middle Class in Africa.”). Raport pokazuje, że liczebność klasy średniej w Afryce potroiła się w ciągu ostatnich trzech lat do 313 mln osób, co stanowi ok. 34% całej populacji kontynentu. Raport ponadto stwierdza, że szybki wzrost liczby obywateli zaliczających się do tej klasy można tłumaczyć wzrostem gospodarczym i przejściem do kultury stabilnej, pracy etatowej, oraz wzrostem działalności gospodarczej, w przeciwieństwie do tradycyjnej działalności rolnej. Afryka wyraźnie się rozwija i ten raport ten fakt potwierdza.

Raport AfDB wskazuje szybki wzrost liczebności obywateli należących do klasy średniej, który ma miejsce od 2000 roku. W krajach Afryki Północnej jest najwyższy odsetek ludzi o lepszym statusie materialnym – w Tunezji (90%), Maroko (85%) i Egipcie (80%). Wysoki odsetek klasy średniej można zauwazyc również w Botswanie, Republice Zielonego Przylądka, Gabonie, Ghanie, Kenii, Namibii, RPA.

“Klasa średnia w Afryce jest istotna nie tylko dla wzrostu gospodarczego, ale ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju demokracji. W Afryce, tak jak wszędzie indziej, ta grupa społeczna wspiera demokratyczne rządy, które są skuteczne i można na nich polegać. Wspiera też rozwój sektora usług publicznych, takich jak edukacja, ochrona zdrowia, produkcja energii elektrycznej i wody. Jest najsilniejsza w krajach, w których rozwija się mocny sektor prywatny – twierdzi Vijaya Ramachandran, autor książki Sektor prywatny w Afryce.

Chociaż AfDB zauważa, że afrykańska klasa średnia dopiero powstaje i nadal jest narażona na powrót w sferę ubóstwa, najważniejsze jest skupienie się na ciągłym rozwoju kontynentu. Afrykańczycy najwyraźniej przejmują inicjatywę i to jest ważny krok ku lepszej przyszłości. Niedaleka przyszłość może należeć do nich.

maru

Przeczytaj cały raport!

 Dokument bez tytułu