Afryka stawia na handel wewnątrz kontynentu

afryka.org Wiadomości Afryka stawia na handel wewnątrz kontynentu

Przywódcy prawie połowy afrykańskich krajów podpisali porozumienie dotyczące utworzenia między nimi strefy wolnego handlu – GFTA. Miałaby ona powstać do 2025 roku.

Wśród sygnatariuszy dokumentu znalazły się państwa należące do Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju (SADC), Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej (EAC) i Wspólnego Rynku Wschodniej i Południowej Afryki (COMESA), czyli 26 państw, wśród których znajdują się m.in. RPA, Burundi, Kenia, Tanzania czy Uganda. Choć pierwsze rozmowy na ten temat rozpoczęły się 3 lata temu, do podpisania dokumentu doszło dopiero teraz. Niektórzy obserwatorzy oceniają więc, że ten pomysł pozostanie jedynie w sferze planów.

Ci, którzy patrzą w przyszłość bardziej optymistycznie doceniają znaczenie strefy wolnego handlu i zapewniają, że sprzyjałaby rozwojowi Afryki, w której handel wewnątrzkontynentalny stanowi obecnie 10 proc. Powstanie GFTA (Grand Free Trade Area) oznaczałoby zniesienie lub zmniejszenie ceł. W związku z tym, spadłyby ceny niektórych produktów importowanych z innych krajów Afryki, zwiększyłaby się też ich oferta, bo przedsiębiorcy chętniej by się rozwijali poza granicami swoich ojczyzn. Ponadto, przybyłoby zagranicznych inwestorów bezpośrednich, których przyciągnęłaby stabilność i większa atrakcyjność ekonomiczna Afryki.

To wszystko pozostaje w sferze planów, ale realne są wyzwania, które w związku z utworzeniem GFTA staną przed poszczególnymi krajami. Głównie będą się musiały skupić na poprawieniu infrastruktury. Zwiększony handel będzie oznaczał konieczność zbudowania dróg, sieci torów kolejowych, portów oraz pracę nad utrzymaniem pokoju w poszczególnych krajach. Należy jednak sądzić, że te wysiłki zostaną w dłuższym okresie czasu odpowiednio nagrodzone.

Joanna Sopyło

 Dokument bez tytułu