Afryka.org pod patronatem UNDP

afryka.org Wiadomości Afryka.org pod patronatem UNDP

United Nations Development Programme (UNDP) objął honorowy patronat nad portalem Afryka.org. „To dobrze, że zaczynamy mówić o Afryce inaczej a UNDP wspiera nasze wysiłki na rzecz wzajemnego poznania mieszkańców Afryki i Polski” – mówi Mamadou Diouf z redakcji Afryka.org.

W polskich mediach, szkołach i organizacjach Afryka jawi się jako kontynent problemów społecznych, nieszczęść, wojen, a w najlepszym wypadku pięknych krajobrazów i egzotycznych zwierząt” – podkreśla Agnieszka Mikulska z UNDP. – „Zapominamy o bogactwie kultur, tradycji, języków i niesamowitej różnorodności ludzi, którzy ten kontynent zamieszkują. Dla UNDP, Programu ONZ ds. Rozwoju ważne jest podejmowanie z polskim społeczeństwem dyskusji o rozwoju i krajach rozwijających się."

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), będący globalną siecią Organizacji Narodów Zjednoczonych propagującą i wspierającą zmiany na rzecz zrównoważonego rozwoju w 166 krajach, jest organizacją odpowiedzialną za zapewnianie państwom dostępu do wiedzy, umiejętności i zasobów pozwalających na budowanie lepszych warunków życia dla swoich obywateli.

"Afryka jest priorytetowym obszarem naszych działań i dlatego chcemy mówić o niej więcej niż dotychczas i poruszać tematy nie tylko stricte związane z MDG" – kontynuuje Mikulska. – "Chcemy promować inicjatywy biznesowe, kulturalne, edukacyjne. Dyskutować o podejmowanych, przez polskie organizacje pozarządowe, działaniach i projektach rozwojowych na tym kontynencie. Liczymy, że dzięki Afryka.org wizerunek Afryki w oczach Polaków się zmieni.”

Afryka.org

Oficjalna strona UNDP 

 Dokument bez tytułu