Afryka chce końca marokańskiej okupacji

afryka.org Czytelnia Poznaj Afrykę! Afryka chce końca marokańskiej okupacji

W ubiegłym tygodniu, przewodniczący Parlamentu Panafrykańskiego, Bethel Amadi, zaapelował o przyznanie prawa do samostanowienia rdzennym mieszkańcom Sahary Zachodniej. Saharyjczycy znajdują się od 1975 roku pod marokańską okupacją.  

Amadi jasno wyraził swój sprzeciw wobec „poważnych przestępstw” popełnianych przez Marokańczyków na mieszkańcach tego okupowanego terytorium. „Cierpienie Saharyjczyków musi się skończyć” i ten obowiązek spoczywa również na członkach Unii Afrykańskiej.  

Amadi potwierdził, że Parlament popiera dążenie Saharyjczyków do osiągnięcia niepodległości. Oddał też hołd zachodniosaharyjskim obrońcom praw człowieka.

Wystąpienia Amadiego spotkało się z aprobatą wielu deputowanych panafrykańskiego zgromadzenia. Posłowie z wielu afrykańskich krajów wezwali do wprowadzenia dyplomatycznych i gospodarczych sankcji, i zaproponowali, aby te same środki zastosowała Liga Arabska, którą chcą namówić do pomocy w zakończeniu konfliktu o Saharę Zachodnią.

Maroko jest jedynym krajem Afryki, który znajduje się poza Unią Afrykańską, w przeciwieństwie do Sahary Zachodniej, cieszącej się pełnoprawnym członkostwem w UA.

 Dokument bez tytułu