Abolicja: Możemy pomoć – WE CAN HELP

afryka.org Czytelnia Habitat Abolicja: Możemy pomoć – WE CAN HELP

Potrzebujesz pomocy w wypełnieniu wniosków o abolicję. Skontaktuj się z naszą Fundacją. Członkowie Komitetu Rzecznikowskiego Afrykańskiej Społeczności w Polsce pomogą ci w przygotowaniu formularza. Oferta jest skierowana do osób pochodzenia afrykańskiego posługujących się językiem angielskim, francuskim i arabskim. Need a help with filling the abolition’s applications? Feel free to contact our Foundation. The members of Committee for African Community in Poland, they will help you to fill the form in. Our offer is available for English-, French- and Arabic-speaking Africans staying in Poland.

Wystarczy skontaktować się z nami drogą elektroniczną email: rzecznik@afryka.org lub telefonicznie pod numer 662973677 lub 883348287. Pamiętajcie, że abolicja potrwa jeszcze kilka miesięcy i najlepiej załatwić formalności już teraz.

You can contact us by email rzecznik@afryka.org or by phone 662973677 or 883348287. Please note the abolition will be closed in few months and the best option is to do all the application work now.

FAI

 Dokument bez tytułu