7 Dni Afryka: Z okazji Dnia Niepodległości

afryka.org Czytelnia Afryka Inaczej 7 Dni Afryka: Z okazji Dnia Niepodległości

Polska świętowała Dzień Niepodległości. Tego samego dnia, podobne święto obchodzi Angola. Jednak te obchody wyglądają zupełnie inaczej. Nikt ze skandujących na ulicach Warszawy nie chciał jednak pójść za przykładem mieszkańców Angoli, i z okazji święta świętować z radością. 

O tym, że uchodźcy zdominują tematy związane z Afryką w tegorocznym monitoringu mediów, jeszcze nie wiedzieliśmy, rozpoczynając regularne przeglądanie polskiej prasy, radia, telewizji i internetu. Dlatego to działanie, które prowadzimy, będzie miało szczególny charakter. Jest bowiem barometrem nastrojów, kreowanych przez media.

Media o uchodźcach piszą różnie. Niektóre straszą islamem, ale też potrafią, na swoich łamach, zaistnieć z odmiennym przekazem. I tak, Fakt napisał o nauczycielu, który wymyślił skandaliczne zadanie z fizyki, pytając uczniów ilu uchodźców należy zepchnąć z tratwy płynącej do Grecji. Wszystko zdarzyło się w Białymstoku, gdzie, jak przypomina dziennik, rasistowskie zdarzenia do rzadkości nie należą. O uchodźcach głośno było też na Malcie, gdzie spotkali się unijni politycy, co szeroko komentowały media.

Obchody Dnia Niepodległości w Warszawie, na szczęście nie skończyły się pobiciem osób o innym kolorze skóry, być może dlatego, że niektóre korporacje zatrudniające obcokrajowców ostrzegały przed wychodzeniem z domu. A może warto następnym razem, przypomnieć o bohaterach nie z tej ziemi, którzy pochodzili z Afryki i walczyli w Powstaniu Styczniowym i na frontach wojen o niepodległość II RP?

Paweł


Projekt “Afrykanie w Polsce – badanie i monitoring na rzecz zwalczania dyskryminacji”, realizowany w ramach dotacji otrzymanej z programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, jest projektem o zasięgu ogólnopolskim i ma na celu sprawdzenie, jak po pięciu latach, od przeprowadzenia pierwszych kompleksowych badań na temat postrzegania Afryki i jej mieszkańców przez obywateli Polski oraz pierwszego monitoringu polskich mediów, zmienia się stosunek polskiego społeczeństwa i mediów wobec osób pochodzenia afrykańskiego.

W rezultacie projekt dostarczy kluczowych danych, niezbędnych do prowadzenia działań, które w sposób systemowy przeciwdziałają nietolerancji i dyskryminacji, w tym pomogą też lepiej zrozumieć współczesne źródła zjawiska mowy nienawiści. Jednocześnie projekt zajmie się grupą osób pochodzenia afrykańskiego, której nie są poświęcane dedykowane i odrębne badania, i będzie prowadzony przy bezpośrednim udziale Afrykanów.

Zobacz poprzednie wyniki badań i monitoringu prowadzonych przez naszą Fundację.

 Dokument bez tytułu