7 Dni Afryka: Przyszliśmy z Afryki nie tylko do Grecji

afryka.org Czytelnia Afryka Inaczej 7 Dni Afryka: Przyszliśmy z Afryki nie tylko do Grecji

Grzegorz Kołodko stwierdził, że uchodźcy z Afryki poczują się w Grecji, jak w domu. Na łamach Rzeczypospolitej zapowiedział afrykanizację Grecji. Super Nowości przypominają czytelnikom: “Przyszliśmy z Afryki”.

Co oznacza to „poczują się jak w domu”, jeżeli pisze o tym głos uznawany za należący do świata autorytetów w kwestiach gospodarczych? Kołodko przytacza przykład wcześniejszej latynizacji Polski, kiedy w 1992 roku deficyt zbliżał kraj nad Wisłą do „ówczesnych dysfunkcjonalnych gospodarek Ameryki Południowej”. Wówczas pojawiały się artykuły, pod tytułem „Za chwilę jak Chile”. „Teraz można mówić o niebezpieczeństwie afrykanizacji Grecji”. Dlaczego? Zatrważające bezrobocie, pogarszająca się sytuacja gospodarcza, a na domiar złego uchodźcy z Afryki i Bliskiego Wschodu.

Pomimo rozpoczętego niedawno sezonu urlopowego, afrykanizacja Grecji nie odstrasza polskich turystów. Głos Koszaliński, którzy przeprowadził krótki sondaż w biurach podróży w Koszalinie, wynikło jednoznacznie, że „Grecja mimo finansowej zapaści, nadal jest popularna, tak jak i Turcja z uchodźcami z Syrii”. Natomiast rezygnacje dotyczą już samego kontynentu afrykańskiego, a konkretnie Tunezji, gdzie po zamachu terrorystycznym coraz mniej osób, chce wyjeżdżać.

To nie był jednak koniec związków między Afryką a Grecją, która w ostatnich dniach została zafrykanizowana w polskich przekazach medialnych. Okazało się, że kryzys Unii Europejskiej dzieje się w cieniu Grecji, a na to nakłada się problem uchodźców z Afryki.

Te związki Europy z Afryką wybrzmiały też w innym kontekście. Super Nowości przypomniały czytelnikom, że „jesteśmy potomkami odkrywców, którzy z Afryki ruszyli w szeroki świat”. „To właśnie tam” – czytamy dalej – „wśród bujnych i bogatych w życie lasów, równin pełnych sawannowych zwierząt dzisiejszej Tanzanii i Kenii oraz wyżyn i gór, które dziś nazywamy Etiopią”, zdarzyło się to coś, co sprawiło, że dziś możemy mówić nie tylko o afrykanizacji Grecji, ale też całej Europy. W końcu Afryka jest kolebką ludzkości.

Paweł

Projekt “Afrykanie w Polsce – badanie i monitoring na rzecz zwalczania dyskryminacji”, realizowany w ramach dotacji otrzymanej z programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, jest projektem o zasięgu ogólnopolskim i ma na celu sprawdzenie, jak po pięciu latach, od przeprowadzenia pierwszych kompleksowych badań na temat postrzegania Afryki i jej mieszkańców przez obywateli Polski oraz pierwszego monitoringu polskich mediów, zmienia się stosunek polskiego społeczeństwa i mediów wobec osób pochodzenia afrykańskiego.

W rezultacie projekt dostarczy kluczowych danych, niezbędnych do prowadzenia działań, które w sposób systemowy przeciwdziałają nietolerancji i dyskryminacji, w tym pomogą też lepiej zrozumieć współczesne źródła zjawiska mowy nienawiści. Jednocześnie projekt zajmie się grupą osób pochodzenia afrykańskiego, której nie są poświęcane dedykowane i odrębne badania, i będzie prowadzony przy bezpośrednim udziale Afrykanów.

Zobacz poprzednie wyniki badań i monitoringu prowadzonych przez naszą Fundację.

 Dokument bez tytułu