7 Dni Afryka: Imigrantów i Afryki nie lubimy

afryka.org Czytelnia Afryka Inaczej 7 Dni Afryka: Imigrantów i Afryki nie lubimy

„Imigrantów z Afryki  nie lubimy”. Pod takim tytułem ukazał się artykuł poświęcony badaniom opinii publicznej, które przeprowadziła Fundacja „Afryka Inaczej”, a którego wyniki zostały właśnie ogłoszone.

„Jesteśmy zalewani falą informacji o zagrożeniu terroryzmem, a komunikaty o migracji często występują w zestawieniu z nimi, budując atmosferę niechęci i nieufności wobec przybyszów. Dużo rzadziej media interesują się zwyczajnymi historiami uchodźców, którzy żyją obok nas” – komentowała dla Gazety Wyborczej wyniki badań dyrektorka Amnesty International Polska, Draginja Nadażdin”. –  „Na pewno zarówno przed mediami, organizacjami pozarządowymi, jak i instytucjami państwowymi dużo pracy nad zmianą postrzegania migrantów i włączeniem ich samych do publicznej debaty”.

Badania „Afryki Inaczej” wpisały się tym razem w wydarzenie, które wydaje się nie mieć precedensu w dziejach powojennej Europy. Otóż w granice państw europejskich przybywają tysiące imigrantów i uchodźców, szukających tak schronienia, jak i lepszego życia. Traf chciał, że najbardziej spektakularne próby tego przekraczania granic są podejmowane z Afryki. To z tego kontynentu wypływają statki, których pasażerowie ryzykują życiem.

Z pewnością nadchodzące tygodnie i miesiące będą wyjątkowe w kontekście doniesień medialnych. Jako osobę monitorującą polskie media w zakresie portretowania Afryki, nadchodzący okres będzie szczególnie interesujący z punktu widzenia wyników prowadzonego przez „Afrykę Inaczej” przeglądu mediów. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że informacje o uchodźcach nie będą jedynymi tematami, dotyczącymi Afryki w polskich mediach.

Paweł

Projekt “Afrykanie w Polsce – badanie i monitoring na rzecz zwalczania dyskryminacji”, realizowany w ramach dotacji otrzymanej z programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, jest projektem o zasięgu ogólnopolskim i ma na celu sprawdzenie, jak po pięciu latach, od przeprowadzenia pierwszych kompleksowych badań na temat postrzegania Afryki i jej mieszkańców przez obywateli Polski oraz pierwszego monitoringu polskich mediów, zmienia się stosunek polskiego społeczeństwa i mediów wobec osób pochodzenia afrykańskiego.

W rezultacie projekt dostarczy kluczowych danych, niezbędnych do prowadzenia działań, które w sposób systemowy przeciwdziałają nietolerancji i dyskryminacji, w tym pomogą też lepiej zrozumieć współczesne źródła zjawiska mowy nienawiści. Jednocześnie projekt zajmie się grupą osób pochodzenia afrykańskiego, której nie są poświęcane dedykowane i odrębne badania, i będzie prowadzony przy bezpośrednim udziale Afrykanów.

Zobacz poprzednie wyniki badań i monitoringu prowadzonych przez naszą Fundację.

 Dokument bez tytułu