afryka.org Czytelnia Afryka Inaczej 7 Dni Afryka: I po wyborach

Wybory za nami, a w kampanii wyborczej nie zabrakło spraw wiązanych przynajmniej częściowo z Afryką. Afryką rozumianą, jako „źródło problemów” i „zalew imigrantów”. I to w kraju, który swoich obywateli nie zachęca do powrotu do Polski z ekonomicznej migracji.

Oczywiście jasnym jest przekaz z najbardziej prawej strony sceny politycznej. Uchodźcy i imigranci oznaczają wyłącznie „szariat”, „choroby zakaźne” i „upadek”. Traf jednak chciał, że  i na liście ugrupowania, które dotychczas rządziło Polską, czyt. Platforma Obywatelska, znalazła się kandydatka, która napisała za dużo na swojej ulotce.

Otóż na materiałach drukowanych, które miały promować Katarzynę Anną Bielańską, numer 21 na liście PO, znalazł się fotograficzny kolaż. Mamy zatem zdjęcie Bielańskiej w towarzystwie czarnego burgera i uchodźców ekonomicznych. A dowiadujemy się o tym, że burger jest w czarnym kolorze i Bielańska mówi mu TAK, a uchodźcy są ekonomiczni i mówi im NIE, bo takimi opisami zostały oprawione zdjęcia.

Pojawienie się takiej ulotki stało się jednym z medialnych tematów. I zmusiło innych członków PO do działania, krytyki partyjnej koleżanki i odżegnania się od przekazu z burgerem i uchodźcami. Zaczęła też tłumaczyć się Bielańska.

„Czarny kolor bułki to nawiązanie do koloru skóry uchodźcy, który jest ciemniejszy niż kolor skóry Polaka. Stąd wykorzystanie właśnie tego produktu. Nie ma to absolutnie żadnego wydźwięku rasistowskiego, gdyż sama nie jestem rasistką” – tłumaczyła się kandydatka do sejmu, którą posądzono o rasistowski podtekst.

Podobno to nie pierwsza taka ulotka Bielańskiej. Poprzednio jej hasłem było: „Twoja radna. Gwarancja satysfakcji.” Dodać na koniec można tylko tyle, że znacznie mniejszym zainteresowaniem cieszył się temat wyborów w Egipcie, przyćmionych ulotką z burgerem.

A Wy? Co o tym myślicie?

Paweł

Projekt “Afrykanie w Polsce – badanie i monitoring na rzecz zwalczania dyskryminacji”, realizowany w ramach dotacji otrzymanej z programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, jest projektem o zasięgu ogólnopolskim i ma na celu sprawdzenie, jak po pięciu latach, od przeprowadzenia pierwszych kompleksowych badań na temat postrzegania Afryki i jej mieszkańców przez obywateli Polski oraz pierwszego monitoringu polskich mediów, zmienia się stosunek polskiego społeczeństwa i mediów wobec osób pochodzenia afrykańskiego.

W rezultacie projekt dostarczy kluczowych danych, niezbędnych do prowadzenia działań, które w sposób systemowy przeciwdziałają nietolerancji i dyskryminacji, w tym pomogą też lepiej zrozumieć współczesne źródła zjawiska mowy nienawiści. Jednocześnie projekt zajmie się grupą osób pochodzenia afrykańskiego, której nie są poświęcane dedykowane i odrębne badania, i będzie prowadzony przy bezpośrednim udziale Afrykanów.

Zobacz poprzednie wyniki badań i monitoringu prowadzonych przez naszą Fundację.

 Dokument bez tytułu