7 Dni Afryka: Czy Erytrea jest całą Afryką?

afryka.org Czytelnia Afryka Inaczej 7 Dni Afryka: Czy Erytrea jest całą Afryką?

Z piekła Afryki mają uciekać uchodźcy, w opinii Toma Kingtona, którego tekst został opublikowany w Gazecie Wrocławskiej. Dlaczego Afryka jest tym piekłem?

Trudno nie zgodzić się z autorem tekstu, kiedy pisze o Erytrei, z której uciekają ludzie, bo kraj ten nie należy do państw przyjaznych obywatelom. I odmalowuje poprzez relację jednego z erytrejskich uchodźców obraz miejsca na ziemi, którym rządzi bezwzględny dyktator. Wcale nie jest tak łatwo odnaleźć podobny tekst w polskich mediach. Problem tkwi jednak w ogóle. A tym ogółem jest przeniesienie Erytrei na całą Afrykę. Dlaczego dziennik, który opublikował tekst wybrał zamiast Erytrei, Afrykę? Czyżby obawa, że czytelnicy nie wiedzą, gdzie jest Erytrea?

O Erytrei mówiła też w wywiadzie dla Przewodnika Katolickiego, Daniela Pompei. Na pytanie kim są ludzie, którzy uciekają, ryzykując życiem, odpowiedziała: „Z Afryki uciekają przede wszystkim Erytrejczycy. Wśród uchodźców bywają dzieci.” A następnie dodawała: „W Erytrei trwa długoletnia dyktatura i prześladowanie chrześcijan różnych wyznań, ale też niektórych grup islamskich.”

Problem erytrejskich uchodźców nie pojawił się w tym roku. Od lat, Erytrejczycy szukają schronienia. Docierają do Izraela, gdzie stanowią stosunkowo liczną grupę imigrantów z Afryki. Teraz coraz częściej trafiają do Europy. Trudno jednak w tym przypadku o mówieniu, że Afryka jest piekłem. Niestety, tradycja uogólnienia i wiązania wszystkich państw Afryki w jednym worku, nadal ma się dobrze.

Paweł


Projekt “Afrykanie w Polsce – badanie i monitoring na rzecz zwalczania dyskryminacji”, realizowany w ramach dotacji otrzymanej z programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, jest projektem o zasięgu ogólnopolskim i ma na celu sprawdzenie, jak po pięciu latach, od przeprowadzenia pierwszych kompleksowych badań na temat postrzegania Afryki i jej mieszkańców przez obywateli Polski oraz pierwszego monitoringu polskich mediów, zmienia się stosunek polskiego społeczeństwa i mediów wobec osób pochodzenia afrykańskiego.

W rezultacie projekt dostarczy kluczowych danych, niezbędnych do prowadzenia działań, które w sposób systemowy przeciwdziałają nietolerancji i dyskryminacji, w tym pomogą też lepiej zrozumieć współczesne źródła zjawiska mowy nienawiści. Jednocześnie projekt zajmie się grupą osób pochodzenia afrykańskiego, której nie są poświęcane dedykowane i odrębne badania, i będzie prowadzony przy bezpośrednim udziale Afrykanów.

Zobacz poprzednie wyniki badań i monitoringu prowadzonych przez naszą Fundację.


 Dokument bez tytułu