10 procent Ruandyjczyków czyta regularnie gazety

afryka.org Wiadomości 10 procent Ruandyjczyków czyta regularnie gazety

Szacuje się, że tylko 10 procent mieszkańców Ruandy, w której mieszka 900 tysięcy ludzi, regularnie czyta gazety. Tak mówią wyniki drugiej już ankiety przeprowadzonej przez ruandyjski Narodowy Instytut Statystyczny (Institut national de la statistique du Rwanda – INSR) w ramach badania poziomu życia w tym kraju.

Według wyników tej ankiety 46 procent gospodarstw domowych w Ruandzie dysponuje jednym odbiornikiem radiowym, 2 procent rodzin posiada telewizor, 1 procent lodówkę i 5 procent telefon komórkowy.

W przypadku dostępu do wody 18 procent spośród ankietowanych odpowiedziało, że ich gospodarstwa domowe korzystają z wody powierzchniowej a 25 procent z nich czerpie ją z publicznych studni.

Równie ciekawa okazała się część ankiety dotycząca kobiet. Otóż 29 procent gospodyń domowych nie posiada żadnego wykształcenia, podczas gdy pozostałe 65 procent może legitymować się wykształceniem co najmniej podstawowym. Niemniej ankieta pokazuje, że liczba kobiet czytających gazety jest większa niż mężczyzn i wynosi odpowiednio 5 procent i 2 procent. Z kolei wiek inicjacji seksualnej u kobiet waha się w granicach 25- 49 lat.

Badania wykazały też, że 17 procent kobiet stosuje różne metody zapobiegania ciąży, podczas gdy 10 procent zabezpiecza się przed zapłodnieniem za pomocą nowoczesnej antykoncepcji.

(catherine)

 Dokument bez tytułu